KBZ introduces Special Counters to facilitate services relating to Gold Traders 

Dear Valued KBZ Bank Customers,

We are pleased to inform you that Special Counters will be opened and services will be provided to facilitate payments using the banking system for Gold Traders.

Services available  at Special Counters in KBZ Bank are as follows.

  • Opening a new bank account
  • Transferring between normal accounts with no limit 
  • Withdrawing cash from normal account by following the instructions of the Central Bank of Myanmar
  • Transferring from cash account to normal account with no limit 
  • Extending banking hours if necessary
  • Providing a secure cash transportation service if necessary

The branches with Special Counters that can access the above services are as follows.

ဘဏ်ခွဲအမည်လိပ်စာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်
လမ်းမတော်ဘဏ်ခွဲ-၁အမှတ်(ဘီ)၊ အခန်းအမှတ်(၀၁-၀၆၊ ၀၁-၀၇)၊ လမ်းမတော်ကွန်ဒို၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ရန်ကုန်တိုင်း
ပုဇွန်တောင်ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၅၈)ဝင်းရွှေရည်ပလာဇာ၊ အထက်ပုဇွန်တောင်လမ်းမကြီး၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ရန်ကုန်တိုင်း
သင်္ဃန်းကျွန်းဘဏ်ခွဲ-၁အမှတ်(၂၃)၊ မြေညီထပ်နှင့်ပထမထပ်(Tosta Tower) လေးထောင့်ကန်လမ်းနှင့်ဇဝနလမ်းထောင့်၊ သုမင်္ဂလာလမ်း၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ရန်ကုန်တိုင်း
ရွှေဘုံသာဘဏ်ခွဲ-၁အမှတ်(၃၁၆/၃၂၄)၊ ရွှေဘုံသာလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ရန်ကုန်တိုင်း
ကျောက်တံတားဘဏ်ခွဲအမှတ်(၃၃/၄၉)၊ ဘဏ်လမ်းနှင့်မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်းထောင့်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ရန်ကုန်တိုင်း
ဗဟိုစည်ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၇၇၀/၇၇၄)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းနှင့်ဖိုးရာဇာလမ်းထောင့်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ရန်ကုန်တိုင်း
ကမ်းနားလမ်းဘဏ်ခွဲအမှတ်(၅၃)၊ (၃၂)လမ်းနှင့်ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ရန်ကုန်တိုင်း
ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းဘဏ်ခွဲအမှတ်(၁၆-စီ-၃)၊ အနော်ရထာလမ်းနှင့်ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းထောင့်၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ရန်ကုန်တိုင်း
ဆူးလေဘုရားလမ်းဘဏ်ခွဲအမှတ်(၂၃၂)၊ ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ရန်ကုန်တိုင်း
ဘဏ်ခွဲအမည်လိပ်စာ
မန္တလေးဘဏ်ခွဲ-၁အမှတ်(၂၃၁)၊ လမ်း(၈၀)၊ လမ်း(၃၁)နှင့်(၃၂) လမ်းကြား၊ ကဥ္ဇနမဟီရပ်၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
မန္တလေးဘဏ်ခွဲ-၂ဈေးချိုတော်မြောက်ဘက်တိုက်တန်း၊ ပထမထပ်၊ ၂၆ x ၂၇ လမ်းကြား(၈၄)လမ်း၊ ချမ်းအေားသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
မန္တလေးဘဏ်ခွဲ-၃အမှတ်(၁၃၁/ အေ)၊ ၇၈ x ၃၄ လမ်းထောင့်၊ ရွှေချည်ထိုးရှေ့ရပ်ကွက်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
မန္တလေးဘဏ်ခွဲ-၄အမှတ်(၂၃)၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ ခင်စောမူကွေ့ ချမ်းမြသာစည်(မြောက်)အရပ်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
မင်္ဂလာဈေးဘဏ်ခွဲ(MDY-5)အမှတ်(၇၄၆)၊ လမ်း(၃၀)လမ်း၊ ၇၁လမ်းနှင့် ၇၂လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
ပြည်ကြီးတံခွန်ဘဏ်ခွဲ (MDY-6)အမှတ်(ဆ-၈၀)၊ ၁၀ လမ်းနှင့် ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းထောင့်၊ ကျွဲဆည်ကန်ရပ်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
မန္တလေးလမ်း(၈၀)ဘဏ်ခွဲ (MDY-7)အမှတ်(၄၆၂)၊ အကွက်အမှတ်(၅၉၄)၊ လမ်း(၈၀)၊ (၂၈ x ၂၉)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံရပ်ကွက်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
မန္တလေး(၂၆)လမ်းဘဏ်ခွဲ (MDY-9)အမှတ်(၇၉၉)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၃၀/င)၊ မြနန္ဒာလမ်းသွယ်နှင့် (၂၆)လမ်းထောင့်၊ (၆၂ x ၆၃)လမ်းကြား၊ အောင်တော်မူရပ်၊ ပြည်ကြီးမျက်မှန်၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
မနော်ဟရီဘဏ်ခွဲ(၂) (MDY-25)အမှတ်(၁၆၀)၊ အကွက်အမှတ်(င-၆)၊ ၆၄လမ်းနှင့်မနော်ဟရီလမ်းထောင့်၊ မြို့သစ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
ဘဏ်ခွဲအမည်လိပ်စာ
မော်လမြိုင်ဘဏ်ခွဲ-၁အမှတ်(၁၁၊ ၁၂/၁၊ ၁၂/၂)အောက်လမ်းမကြီးလမ်း၊ ဖက်တန်းရပ်၊ မော်လမြိုင်မြို့။