“အတာရေပက်ဖြန်း သင်္ကြန်လက်ဆောင်များကံစမ်း” အစီအစဉ် ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ

၁။ ယခု “အတာရေပက်ဖြန်း သင်္ကြန်လက်ဆောင်များကံစမ်း” Campaign သည် ၂၀၂၄ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့ မှ ၂၀၂၄ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၆ ရက်နေ့ အထိဖြစ်ပါသည်။ 

၂။ ဤ Campaign တွင် KBZPay အဆင့် ၁.၅ (သို့) အဆင့် ၂ Customer များသာ ပါဝင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး KBZPay သင်္ကြန်မုန့်ဖိုးများအား ဖွင့်ရမည့် ၂၀၂၄ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၃ ရက်၊ ၁၄ ရက်၊ ၁၅ ရက် နှင့် ၁၆ ရက် မတိုင်မီ သင်္ကြန်အတာရေများကို စုဆောင်းထားဖို့လိုအပ်ပါသည်။ 

၃။ KBZPay အဆင့် ၁ Customer များသည် အဆင့် ၁.၅ (သို့) အဆင့် ၂ သို့ အောင်မြင်စွာ အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးမှသာ ပါဝင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး   Customer အသစ်များသည်လည်း KBZPay အဆင့် ၁.၅ (သို့) အဆင့် ၂ Customer အဖြစ် အောင်မြင်စွာ KBZPay Account ဖွင့်လှစ်ပြီးမှသာ ဤ Campaign တွင် ပါဝင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ 

၄။ Campaign ကာလအတွင်း Customer များသည် သင်္ကြန်မုန့်ဖိုးအား ရယူရန် သင်္ကြန်အတာရေခွက် များအား စုဆောင်းထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ 

၅။ KBZPay Customer များမှ အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ဆောင်ချက်များအား ပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက် ခြင်းဖြင့် သင်္ကြန်အတာရေခွက်များအား စုဆောင်းနိုင်ကာ သင်္ကြန်မုန့်ဖိုးနှင့် ဆုလက်ဆောင်များအား ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ KBZPay Customer များအနေဖြင့် အောက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်များအားအောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်ပြီး တစ်နေ့တာအတွက် သတ်မှတ်ထားသောအကြိမ်အရေအတွက်အတိုင်း အတာရေနှင့် ကူပွန်များအား ရယူစုဆောင်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ – 

၅၊၁။ KBZPay ဖြင့် ၅,၀၀၀ ကျပ်ဖိုး နှင့် အထက်ငွေပေးချေမှု (တစ်ရက်လျှင် ၃ ကြိမ်)

၅၊၂။ ၅,၀၀၀ ကျပ်ဖိုး နှင့် အထက် ငွေဖြည့်သွင်းမှု (တစ်ရက်လျှင် ၃ ကြိမ်)

၅၊၃။ Official Account မှ ဆောင်းပါးအား Likeလုပ်ခြင်း (တစ်ရက်လျှင် ၁ ကြိမ်)

၅၊၄။ ၅,၀၀၀ ကျပ် နှင့် အထက် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်ခြင်း (တစ်ရက်လျှင် ၂ ကြိမ်)

၅၊၅။ KBZPay Market မှ လျှော့ဈေး ပစ္စည်းများ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်း (တစ်ရက်လျှင် ၁ ကြိမ်)

၅၊၆။ သူငယ်ချင်းအား အတာရေ ပတ်ဖြန်းခြင်း (တစ်ရက်လျှင် ၃ ကြိမ်)

၅၊၇။ Digital Zay Mini Appတွင် ၅၀,၀၀၀ ကျပ်ဖိုးနှင့်အထက်ငွေပေးချေခြင်း (တစ်ရက်လျှင် ၃ကြိမ်)

၅၊၈။ အသုံးပြုသူအသစ်ဖိတ်ခေါ်ခြင်း (အကြိမ်အရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ)

၆။ လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုလျှင် ရရှိနိုင်သော အတာရေခွက် ပမာဏများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

 • KBZPay ဖြင့် ၅,၀၀၀ ကျပ်ဖိုး နှင့် အထက်ငွေပေးချေမှု (တစ်ကြိမ်လျှင် အတာရေခွက် ၁၀ ခွက်)
 • ၅,၀၀၀ ကျပ်ဖိုး နှင့် အထက် ငွေဖြည့်သွင်းမှု (တစ်ကြိမ်လျှင် အတာရေခွက် ၁၀ ခွက်)
 • Official Account မှ ဆောင်းပါးအား Likeလုပ်ခြင်း (တစ်ကြိမ်လျှင် အတာရေခွက် ၅ ခွက်)
 • ၅,၀၀၀ ကျပ် နှင့် အထက် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်ခြင်း (တစ်ကြိမ်လျှင် အတာရေခွက် ၁၀ ခွက်)
 • KBZPay Market မှ လျှော့ဈေး ပစ္စည်းများ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်း (တစ်ကြိမ်လျှင် အတာရေခွက် ၅ ခွက်)
 • သူငယ်ချင်းအား အတာရေ ပတ်ဖြန်းခြင်း (တစ်ကြိမ်လျှင် အတာရေခွက် ၅ ခွက်)
 • Digital Zay Mini Appတွင် ၅၀,၀၀၀ ကျပ်ဖိုး နှင့် အထက်ငွေပေးချေခြင်း (တစ်ကြိမ်လျှင် အတာရေခွက် ၁၅ ခွက်)
 • အသုံးပြုသူအသစ်ဖိတ်ခေါ်ခြင်း (တစ်ကြိမ်လျှင် အတာရေခွက် ၁၅၀ ခွက်နှင့်အထက်) 

၇။ လုပ်ဆောင်ချက် ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆အပြီး ရရှိလာမည့် ကူပွန်များအား  အစီအစဉ်ပင်မစာမျက်နှာ ရှိ “ ကျန်ရှိကူပွန်များ” အားနှိပ်ပြီး ကူပွန်များအား ရယူရန် လိုအပ်ပါသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်များ (၁)မှ (၆) အတွင်းရှိ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုပြီးတိုင်း  အထက်ပါ အတာရေခွက်များနှင့် အောက်ပါကူပွန်တစ်ခု ကံစမ်းခွင့် ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

ကံစမ်းနိုင်မည့် ကူပွန်များမှာ – 

 •  ၂၀၀ ကျပ်တန် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်ကူပွန်
 •  ၅၀၀ ကျပ်တန် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်ကူပွန်
 •  ၂၀၀ ကျပ်တန် ဘေလ်ပေးဆောင်ခြင်းကူပွန်
 •  ၅၀၀ ကျပ်တန် ဘေလ်ပေးဆောင်ခြင်းကူပွန်
 • ၁,၀၀၀ ကျပ်တန် ဘေလ်ပေးဆောင်ခြင်းကူပွန်
 •  ၅၀၀ ကျပ်တန် KBZPay Market ကူပွန်
 • ၁,၀၀၀ ကျပ်တန် KBZPay Market ကူပွန်
 • ၂,၀၀၀ ကျပ်တန် KBZPay Market ကူပွန်
 • ကျေးဇူးတင်ပါတယ်

၈။ သူငယ်ချင်းအား အတာရေ ပတ်ဖြန်းခြင်း ဖြစ်သည့် လုပ်ဆောင်ချက် (၆)တွင် အတာရေပတ်ဖြန်းသူမှ တစ်နေ့လျှင်  သူငယ်ချင်း သုံးယောက်အား ပတ်ဖြန်းနိုင်ပြီး အတာရေ ပတ်ဖြန်းခံရသူမှာမူ တစ်နေ့လျှင် တူညီသူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကသာ ပတ်ဖြန်းနိုင်ပြီး စုစုပေါင်း သူငယ်ချင်း သုံးယောက်စီမှသာ ပတ်ဖြန်းခံရပြီး အတာရေခွက်များ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

၉။ လုပ်ဆောင်ချက် (၇) ဖြစ်သည့် “Digital Zay Mini Appတွင် ၅၀,၀၀၀ ကျပ်ဖိုး နှင့် အထက် ငွေပေးချေခြင်း”အား ပြီးမြောက်လျှင် ၁,၀၀၀ကျပ်နှင့်အထက် ပြန်အမ်းငွေ (သတ်မှတ်အရေ အတွက် ရှိသည်အထိ) နှင့် သတ်မှတ် အတာရေခွက် ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။

၁၀။ ဤ Campaign ကာလအတွင်း Digital Zay Mini Appတွင် မှာယူထားသော ပစ္စည်းများအား သင်္ကြန်ပိတ်ရက်အပြီးဖြစ်သည့် ၂၀၂၄ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၅ရက်နေ့မှ စတင်၍ Customerများထံ ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ Customerများ မှာယူထားသော ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း များကဲ့သို့သော တစ်စုံတစ်ရာသော ကိစ္စရပ်များပေါ်ပေါက်ပါက Digital Zay Mini App Digital Zay သို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး Digital Zay ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း လိုက်နာ ရမည်ဖြစ်သည်။

၁၁။ လုပ်ဆောင်ချက် (၈)ဖြစ်သည့် “အသုံးပြုသူအသစ်ဖိတ်ခေါ်ခြင်း”တွင် အဖိတ်ခေါ်ခံရသူမှ KBZPay အဆင့် (၂) အကောင့်အား အောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ်ပြီးလျှင် ဖိတ်ခေါ်သူမှ ၁,၀၀၀ကျပ်နှင့်အထက် ပြန်အမ်းငွေ (အောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်နိုင်သော KBZPayအသုံးပြုသူအသစ် ၈ယောက်အထိသာ) နှင့် သတ်မှတ် အတာရေခွက် ရရှိနိုင်ပြီး ဖိတ်ခေါ်ခံရသူမှ ၃၀၀ ကျပ်တန် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်ကူပွန် ရရှနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Self Onboarding ပြုလုပ်သူများအနေနှင့် KBZPay အဆင့် (၂) အကောင့်အား အောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ်ပြီးလျှင် ၃၀၀ကျပ်တန် ဖုန်းငွေဖြည့်ကူပွန်များ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

၁၂။ KBZPay Customer များသည် ရရှိလာသော ကူပွန်တစ်ခုအား ဝယ်ယူမှုတစ်ခုအတွက်သာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကူပွန်များအား ပြန်လည် အသုံးပြုရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အနည်းဆုံး ပမာဏအတိုင်း ဝယ်ယူရန်လိုအပ်ပါသည်။

 • ၂၀၀ ကျပ်တန် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်ကူပွန်တစ်စောင် အတွက် အနည်းဆုံး ၂,၀၀၀ ကျပ်
 • ၃၀၀ ကျပ်တန် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်ကူပွန်တစ်စောင် အတွက် အနည်းဆုံး ၃,၀၀၀  ကျပ်
 • ၅၀၀ ကျပ်တန် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်ကူပွန်တစ်စောင် အတွက် အနည်းဆုံး ၄,၀၀၀ကျပ်
 • ၂၀၀ ကျပ်တန် ဘေလ်ပေးဆောင်ခြင်းကူပွန်တစ်စောင် အတွက် အနည်းဆုံး ၁၀,၀၀၀ ကျပ်
 • ၅၀၀ ကျပ်တန် ဘေလ်ပေးဆောင်ခြင်းကူပွန်တစ်စောင် အတွက် အနည်းဆုံး ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
 • ၁,၀၀၀ ကျပ်တန် ဘေလ်ပေးဆောင်ခြင်းကူပွန်တစ်စောင် အတွက် အနည်းဆုံး ၄၀,၀၀၀ ကျပ်
 • ၅၀၀ ကျပ်တန် KBZPay Market ကူပွန်တစ်စောင် အတွက် အနည်းဆုံး ၅,၀၀၀ ကျပ်
 • ၁,၀၀၀ ကျပ်တန် KBZPay Market ကူပွန်တစ်စောင် အတွက် အနည်းဆုံး ၁၅,၀၀၀ ကျပ်
 • ၂,၀၀၀ ကျပ်တန် KBZPay Market ကူပွန်တစ်စောင် အတွက် အနည်းဆုံး ၂၀,၀၀၀ ကျပ်

၁၃။ ရရှိလာသော  ပြန်အမ်းငွေများအား KBZPay Wallet သို့ တိုက်ရိုက် ချက်ချင်း ထည့်သွင်းပေးသွားမည် ဖြစ်ပြီး ကူပွန်များကို “ကျွန်ုပ်၏ ပရိုဖိုင်” အောက်ရှိ “ကူပွန်များ“ တွင်ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ကူပွန် တစ်ခု ၏ သက်တမ်း မှာ (၇) ရက် ဖြစ်ပြီး ၎င်းရက်ကုန်ဆုံးသွားသည့်အခါ ကူပွန်အား အသုံးပြုနိုင် တော့မည်မဟုတ်ပါ။ ပြန်အမ်းငွေများအား ချက်ချင်းထည့်သွင်းပေးမည်ဟု ဖော်ပြထားသော်လည်း KBZဘဏ်၏ ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းထက် ကျော်လွန်သည့် ကိစ္စရပ်များကြောင့် လျှော့‌စျေးကူပွန်များနှင့် ပြန်အမ်းငွေများအား ထည့်သွင်းချိန် ပြောင်းလဲမှု ရှိနိုင်ပါသည်။

၁၄။ ဧပြီလ ၁၀ ၊ ၁၁ ၊ ၁၂ ရက်များတွင် စုဆောင်းထားသော သင်္ကြန်လက်ဆောင်များအား ဧပြီလ ၁၃ ရက်နေ့ မှ ၁၆ ရက်နေ့အထိ ည ၈ နာရီတိုင်းတွင်  စတင်ကာ မုန့်ဖိုးများ ရယူကံစမ်းနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဦးရာလူစနစ်ဖြစ်သောကြောင့် Customer များသည် အစီအစဉ်မစခင် KBZPay Accountထဲသို့ ကြိုတင်ဝင်ရောက်၍ မုန့်ဖိုးများကို အချိန်ကိုက်ရယူနိုင်ရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။

၁၅။ Customer များသည် သင်္ကြန် မုန့်ဖိုးရယူရမည့်ရက် ည ၈:၀၀ တွင် မဖွင့်ဖောက် မိလျှင် နောက်ရက် ဖွင့်ဖောက်ရမည့် အချိန်အထိ စောင့်ဆိုင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Customer မှရရှိထားသော သင်္ကြန်အတာရေခွက်များမှ ပထမဖွင့်ဖောက်သည့် နေ့ရက်တွင်ပင်အသုံးပြုမည်ဆိုပါက နောက်ထပ် မုန့်ဖိုးပေးအပ်မည့် ရက်အတွက် သင်္ကြန်အတာရေခွက်များအား အစမှပြန်လည်စုဆောင်းရန် လိုအပ်ပါ သည်။

၁၆။ ကူပွန်ရရှိသူများသည် ၎င်းတို့ရရှိသောကူပွန်များအား လဲလှယ်ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း၊ လွှဲအပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ငွေကြေးအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခွင့်မပြုပါ။

၁၇။ Campaign တွင်ပါဝင်ရန်အတွက် KBZPay အက်ပလီကေးရှင်းရှိ Banner များ၊ အသိပေးချက်များ၊ KBZPay Official Account နှင့် ဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရသော လူမှုကွန်ရက်များမှတဆင့် ဝင်ရောက်ပါဝင်နိုင် ပါသည်။  

၁၈။ ဤ Campaign ကာလအတွင်း KBZPay Customer များအနေဖြင့် ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်ပါ အခွင့်အရေးများကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး Campaign ကာလ ကုန်ဆုံးသည်နှင့် တပြိုင်နက် အဆိုပါအခွင့်အရေးများလည်း ကုန်ဆုံးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအပိုဒ်တွင်မည်သို့ပင် ဖော်ပြစေကာမူ KBZPay Customer များသည် Campaign ကာလ၏ နောက်ဆုံးရက်တွင် ကူပွန်များအား ရရှိခဲ့ပါက Campaign ကာလပြီးဆုံးသော်လည်း အပိုဒ် ၁၂ တွင် ဖော်ပြချက်နှင့်အညီ လက်ခံရရှိပြီး (၇)ရက်အတွင်း ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

၁၉။ KBZ ဝန်ထမ်းများသည် Campaign တွင်ပါဝင်သူများအားဆက်သွယ်ပြီး ၎င်းတို့၏ OTP, PIN သို့မဟုတ် KBZPay Accountနှင့်ပတ်သက်သည့် မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမျှ တောင်းခံမည် မဟုတ်ပါ။

၂၀။ ဤ Campaignကာလအတွင်း မည်သည့်လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုမျိုးကိုမျှ ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရန် တားမြစ်ထားပါသည်။ လိမ်လည်မှုအား မည်သည့်ပုံစံမျိုးဖြင့်မဆို ကျူးလွန်သည်ဟု သံသယဖြစ်ခြင်း ခံရသည့် မည်သူ့ကိုမဆို KBZPay က ပယ်ဖျက်ခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် ပိတ်ပင်ခြင်းပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၂၁။ ဤ Campaign နှင့်ပတ်သက်၍ KBZPay Customer များနှင့် KBZPay တို့အကြား အငြင်းပွားမှု တစ်စုံတစ်ရာပေါ်ပေါက်လာပါက ထိုအငြင်းပွားမှုအား KBZPay၏ တာဝန်ရှိသူများမှ ပြဌာန်းဉပဒေအရ Customerများ၏ ရထိုက်ခွင့်ရှိသည့် အခွင့်အရေးအား ထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေရန် သေချာစွာ စိစစ်၍ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။

၂၂။ KBZPay အနေဖြင့် တစ်စုံတစ်ရာသောအကြောင်းကြောင့် အသိပေးအကြောင်းကြားနိုင်ခြင်း မရှိဘဲ ဤ Campaignအား ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ရပ်စဲခြင်း (သို့မဟုတ်) စည်းကမ်းချက်တစ်စုံတစ်ရာ ပြောင်းလဲခြင်း ကြောင့် KBZPay Customer များအနေဖြင့် လျော်ကြေးတစ်စုံတစ်ရာ ရပိုင်ခွင့်မရှိသည်ကို သိရှိသဘောတူပါသည်။ 

၂၃။ KBZPayသည် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို တစ်စုံတစ်ရာသော အကြောင်းကြောင့် အသိပေး အကြောင်းကြားနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းများကို ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲခြင်း၊ ရပ်စဲခြင်း နှင့်၊ သို့မဟုတ် Campaign အား ပယ်ဖျက်ခွင့် နှင့် Campaign နှင့်ပတ်သက်သော အကျိုးခံစားခွင့် သို့မဟုတ် သွင်ပြင်လက္ခဏာများအား ပြောင်းလဲခွင့် နှင့်၊ သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်၊ ဖြည့်စွက်၊ ပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့် တို့အား အခြေအနေအရ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ 

၂၄။ KBZPay ဆိုင်ရာပုံမှန်စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များ နှင့် Merchant များ၏ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ လည်းအကျုံးဝင်စေရမည်။

၂၅။ ဤစည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအား ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေများ က လွှမ်းမိုးမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းဥပဒေများနှင့်အညီအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရမည်။

၂၆။ KBZPay သည် COVID-19 ဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် KBZPayအနေဖြင့် ထိန်းချုပ်၍ မရသော အခြေအနေနှင့်မမျှော်မှန်းနိုင်သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့် ဖြစ်စေ ဆောင်ရွက်ထားသည့် မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုမဆို အခြေအနေ အရပ်ရပ်ပေါ်မူတည်၍ ပြောင်းလဲခွင့်ရှိပါသည်။မမျှော်မှန်းနိုင်သော ဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ပျက်နေစဉ် ကာလအတွင်း KBZ မှ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များတွင် ဖော်ပြထားသော တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဖြည့်ဆည်းရန်၊ ထမ်းဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း သို့မဟုတ် နှောင့်နှေးခြင်းများအတွက် KBZ အနေဖြင့် KBZPay အသုံးပြုသူအပေါ်တွင်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အခြားမည်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအပေါ်တွင် ဖြစ်စေ တာဝန်ရှိစေခြင်း သို့မဟုတ် ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များ အား ချိုးဖောက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူခြင်းမရှိစေရပါ။

၂၇။ ဤစည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအား အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့် မြန်မာဘာသာနှစ်မျိုးဖြင့် ရေးသားထားပြီး နှစ်မျိုးစလုံးသည် တူညီသော အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့် မြန်မာဘာသာနှစ်မျိုးဖြင့်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ကွဲလွဲမှု တစ်စုံတစ်ရာ ရှိလျှင် မြန်မာဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုသာလျှင် အမှန်ယူမည် ဖြစ်သည်။