သတ်မှတ်ထားသော KBZ ATM များတွင် နိုင်ငံခြားဘဏ်များမှထုတ်ဝေထားသောကတ်များဖြင့် ငွေသားထုတ်ယူနိုင်ပါပြီ 

လေးစားအပ်ပါသော ကမ္ဘောဇဘဏ်သုံးစွဲသူ Customer များ 

နိုင်ငံခြားဘဏ်များမှထုတ်ဝေထားသောကတ်များဖြင့် ငွေသားထုတ်ယူခြင်းကို သတ်မှတ်ထားသော KBZ ATM များတွင်ပြုလုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ ကတ်ကိုင်ဆောင်သူများအနေဖြင့် VISA, MasterCard, JCB နှင့် UPI ကတ်များ၏ ငွေသားထုတ်ယူခြင်း နှင့် လက်ကျန်ငွေစစ်ဆေးခြင်းတို့ကို ရန်ကုန်မြို့၊ မန္တလေးမြို့၊ နေပြည်တော်မြို့ နှင့် တောင်ကြီးမြို့ရှိ  သတ်မှတ်ထားသော KBZ ATM များတွင် ပြုလုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ 

ငွေသားထုတ်ယူနိုင်သော ATM စာရင်း

Terminal NameAddress
Kamaryut Branch-1-2U615/1, Pyay Road, Kamayut Township, Yangon
Sule Pagoda Road BranchNo(232), Sule Pagoda Road, Kyuaktada Township, Yangon.
Kyauk Myaung Market M-1No(206), Kyitekasan Road, Kyar Kwet Thit Qt, Tamwe Tsp, Yangon.
9Mile (U3)No (147), Airport View Tower (B), Pyay Road, 9 Mile, Mayangone Tsp, Yangon.
KTL-m2Unit(1),Junction Square Compound, Kyun Taw St, Sanchaung Township, Yangon.
MICT Park Branch (U2)Room No(101,102,103,112,113,114), Ground Floor, Building(18), MICT Park, RC II, Hlaing Tsp, Yangon.
U Wizarya RoadNo(278/B), U Wizaya Road, Kamayut Tsp, Yangon.
Junction City BranchCorner of Shwe Dagone Pagoda Road and Bogyoke Aung San Road,Pabaltan Township,Yangon.
Sakura ResidenceNo(9), Corner of Innyar St and Pan Wah St, Kamayut Tsp, Yangon.
City Mart 6 MileNo.(69),(11) Ward,Innya Lag,6.5 miles,Pyay Road,Hlaing Town Ship.Yangon.
Ocean 9 MileCorner of Pyay Road and Tawin St, Thiri Condo, 9 mile, Mayangone Tsp, Yangon.
Ocean East PointNo(62), Mahar Bandula St, Pazundaung Tsp, Yangon.
Yankin CenterNo(44), Yankin Center, Corner of Sayar San St and Industry (1) St, Yankin Tsp, Yangon.
Super One KyeikkasanNo (65), Lay Htaung Kan Road, Myan Aung Qt, Tamwe Tsp, Yangon.
Hledan CenterNo (522/523), Corner of Pyay Road and Hledan Road, Kamayut Tsp, Yangon.
Airport (u-1)Mingalardon Airport, Mingalardon Township, Yangon
Airport (u-3)Mingalardon Airport, Mingalardon Township, Yangon
PazundaungNo(117/119), Golden Gate Tower, Upper Pazondaung St, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
Shwe Bone TharNo(316/324), ShweBonTha St, Pabedan Township, Yangon.
Min Galar DoneNo(170), Khayaypin St, (2/Kha)Qt, Mingalardon Township, Yangon.
SOUTH DAGON-1 (U3)No(13), Corner of Pyihtaungsu Road & Mya Sabal St, (24) Qt, Near South Dagon Industrial Zone , South Dagon Tsp, Yangon.
Pin Lon HospitalNorth Dagon Tsp, Yangon.
Saw Bwar Gyi Gone-1No(86/87), Lanthit St, Nantthargone Qt, Saw Bwar Gyi Gone, Insein Tsp, Yangon.
ThamineNo(6/D-2), Kyite Wine Pagoda St, Thamine Qt, Mayangone Tsp, Yangon.
Taik KyiNo(209), Yangon-Pyay Road, Station Qt, Taik Kyi Tsp, Yangon.
Nyaung Pin Lay ZayNo(48), Lanmadaw St, Latha Tsp, Yangon.
Botahtaung Pagoda RoadNO(182/194), Batahtaung Pagoda Road, (1) Qt, Pazundaung Tsp, Yangon.
Strand Office Complex M-5No (53), Cor of Merchant St and Bo Sun Pat St, Pabedan Tsp, Yangon.
HLAINGTHARYAR-4 (U3)No (02), Ground Floor,Corner of Tapin Shwe Htee St & Nyaung Tone St, Hlaing Thar Yar Tsp, Yangon.
Pan Hlaing HospitalGolf Housing,Hlaingtharya Tsp, Yangon.
Victoria HospitalNo. 68, Taw Win Street, 9 Mile, Township,, Yangon MMR013042, Myanmar (Burma)
Grand Hantha Hospital ( Sin Ma Lite )Junction of Sinmalite Point,Infront of Sinmalite Market and Sinmalite police station,Kamaryut Township,Yangon
Asia Royal HospitalNo(14), Baho Road, Sanchaung Tsp, Yangon.
Aung Yadanar HospitalNo(5/24), Thiri Gone Housing, Waizayantar St, 16/2 Qt , Thingangyun Tsp, Yangon.
Shwe Lamin Hospital-1Thudamar Road, North Okkalarpa Tsp, Yangon.
SSCNo(7), East Shwe Gone Taing St, Bahan Tsp,Yangon.
9-mile M-1No (147), Airport View Tower (B), Pyay Road, 9 Mile, Mayangone Tsp, Yangon,
Aung San StadiumNo (20/22), Ahlanpya Pagoda St, & Gyo Phyu St, (7)Qt, Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon.
Lan Ma Daw-1 M-1Lanmadaw(1) Block-B, Unit 01-06/07, Lanmadaw Condo Center, Lanmadaw Road, Latha Township, Yangon.
North OkkalapaNo(315/Ka-4), (Ga)Qt, Thanthumar St, North Okkalar Township, Yangon
ParamiNo (39), Parami Road, (8) Qt, YanKin Tsp, Yangon.
South OkkalapaNo(586), Thanthumar St, (7)Qt, South Okkalarpa Township, Yangon
Yankin-2Building (17), Room(002) right, Moe Kaung St, 13 Qt, Yankin Tsp, Yangon.
Shwe Lamin Hospital-2No (15/19), ZawGyi Road, Lanmadaw Tsp, Yangon.
Wai Za Yan TarNo(280/281), Waizayantar St, (6) Qt, South Okkalaapa Tsp, Yangon.
Insein Pauktawwa U-3No (548), Bayintnaung Road, Pauktawwa Qt, Insein Tsp, Yangon
YG 102-LOWER KYEE MYIN DINE ROADNo (279), Lower Kyee Myin Dine Road, Ahlone Tsp, Yangon.
SHWE TAUNG KYAR STREETNo(10), Golden Valley Street, Golden Valley Ward(2), Bahan Township, Yangon.
YG 108-MIDDLE BAHO STR(MAYAN GONE)No.(64),Corner of Middle Baho Road & U Aung Min Road,(2) Quarter,Mayangone Township, Yangon.
YGN85 Seik Kan Thar Street(LewisSt)No (131), Seik Kan Thar Road, (7)Qt, Kyauk Tada Tsp, Yangon.
SANCHAUNG BARGAYARNo (129), Shwe Pyi Aye Yeik Mon Housing, Kyun Taw (South Qt), Sanchaung Tsp, Yangon.
YG 104-NOKA KHAYMARTHIROADNo (259/ A), Kay Mar Thi Road, (Ga) Qt, North Okkalapa Tsp, Yangon.
YG 106-UWIZARYA LANE (2)No( 355 ), U Wizarya Road, Sanchaung Township, Yangon.
YGN112 SOUTHOKKALAPA-YATANAR STREETNo.(337),Ground Floor (G1-G2),11 Quarter,Yadanar Road,South Okkalar,Yangon
PEARL CONDORoom No(G-15), Building No(B), Ground Floor, Pearl Condo, Corner of Kabar Aye Pagoda Road and Sayar San Road, Sayar San (South) Qtr, Bahan Township, Yangon.
YGN94(NORTH OKKALAPA-2 ZAY )No (76/Kha), (77/Ka), Thu Dama Road, (2) Qt, North Okkalapa Tsp, Yangon.
YG107-WEST SHWEGONDINE RDNo.(133/B),West Shwe Gone Daing Road,West Shwe Gone Daing Quarter,Bahan Township, Yangon.
Bayintnaung Branch M-2No(Nya-48/49), Ground Floor, Yuzana Road, Bayint Naung Pwe Yone, Mayangone Township, Yangon
Phaw Kan BranchNo(62),Under Mingalardone Road,Phaw Kan,Innsein,YGN
Dawbon M-2No(265/269), Min Nandar Road, Bama Aye Qt, Dawpon Tsp, Yangon.
Ahlone M-2No(331), Kan Nar Road, Ahlone Township, Yangon.
Htaw Lee GwaeNo (43/44), (A), (2/A),(3/A),(4/A), Kannar Road, Sin Min Qt, Alone Tsp, Yangon.
BTHG M-2No(178),Bo Aung Kyaw Road, Botahtaung Township, Yangon.
UNIVERSITY AVENUE 2No.(130),University Avenue Road,(9) Quarter,Kamaryut Township,Yangon.
Myanmar Centre BranchNo (192), Ground Floor (G-26,G-27), Hoang Anhgia Lai Myanmar Co.,Ltd, Myanmar Center, Vietnum Building,
Kabar Aye Pagoda Road, Mayangone Tsp, Yangon.
Mahar Bandula Road BranchNo(567), Corner of Merchant Road & Mahar Bandula Park Road , (2) Qtr, Kyauktada Township, Yangon.
YGN74- MINYEKYAWSWAR STREETBuilding (A-1), MinYeKyawSwar Road, MinYeKyawSwar Business Building Project,
Lanmadaw Tsp, Yangon.
YG 101-INSEIN GYOGONENo (31-A), Mahar Thukhitar Road, East Gyo Gone, Insein Tsp, Yangon.
Yuzana Plaza BranchYuzana Plaza, Banyardala St, Yangon.
8 Mile Branch M-1No(95-A), 8 mile Business Center, Level-1, Unit (A), Kyite Wine Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon.
8 Mile Branch M-2No(95-A), 8 mile Business Center, Level-1, Unit (A), Kyite Wine Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon.
Phyar Pon StreetNO.(49/A),(Corner Of Kyun Taw Road and Phyar Pon Road ),Kyun Taw (south) Quarter, San Chaung Township,
Yangon.
Theingyi Zay Branch-2 U2No(16), C-3, Corner of Anawyahtar Road & Shwe Dagon Pagoda Road, Pabedan Township, Yangon.
Hledan MarketNo (12), Hledan Road, (3) Qt, Kamayut Tsp, Yangon.
THINGANGYUN (U3)Ground Floor ,(Tosta Tower) Corner of Lay Dau Kan St and Thu Mingalar St, Thingangyun Township, Yangon.
NEWUNIVERSITYAVENUE1No.(130),University Avenue Road,(9) Quarter,Kamaryut Township,Yangon.
Htauk Kyant BranchNo(51/Ka), Nat Yay Twin Qt,Yangon-Pyay Road, Mingalardon Tsp, Yangon
North Dagon Branch U2No(36), Pinlone Road, 32 Qt, Dagon (North) Tsp, Yangon.
Shwe Pyi Thar -2 ( m-2 )No (5/4-157), Corner of Bogyoke Street & Khine Marlar Street, 5 ward, Shwe Pyi Thar Tsp, Yangon.
Kamarkyi (TKA)No (7), Corner of Shu Khin Thar St & Yadanarpon St, Kamarkyi Housing Project, (9)Qt, Tharkata Tsp, Yangon.
HLEGU (U6)No (23), Yangon-Mandalay Old Road, Aung Mingalar Qt, Hlegu Tsp, Yangon.
KANTAWGYI YATEMON 2Building No (MS-4), Kan Taw Gyi Yeik Mon Housing, Upper Mandalay Road, Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon.
NEWUNIVERSITYAVENUE1No(441), Room-Ground Floor (Level-1/2), New University Avenue St, Sayar San Qt, Bahan Tsp, Yangon.
SANCHAUNG BAHO RD BR 2UNo.(63,65),Ground Floor(C+D),Baho Road,Thiri Khay Mar Ward, San Chaung Tsp

Terminal NameAddress
Mandalay-35No (32), Ward No(817), (62)St, Bet (31*32)St, Pyi Gyi Myat Shin Qt, Chan Aye Thar San Tsp, Mandalay.
Mandalay Branch-39 M-1No.(10) , Block(Ma-79) ,35st , bet 56 x 57 st , Ye Mon Taung Ward ,MaharAung Myay Tsp,
Mandalay-11 (2U)No(829), 84 St, (42 * 45) Bet, ShweBoneshein Qt, Maharaungmyay Tsp, Mandalay.
Mandalay-8No(313),Lan (28), (83*84) St Bet, Chanayetharzan Middle Qt, Chanayetharzan Tsp, Mandalay.
Mandalay-9No(799), 26 St, (62 & 63) Bet, PyiGyi Myat Shin, Chanayetharzan Tsp, Mandalay.
Mandalay-16No(113-Ka), (85) St, (32*33) St Bet, Aung Nan Yeik Thar West Qt, Chanayetharzan Tsp, Mandalay.
Diamond Plaza (2U)78 St, Between 33 St & 34 St, Chanayetharzan Tsp,Mandalay.
The Capital Mandalay80st,Bet 28-29St,ChanAyeTharZan Tsp,Mandalay.
MDY Airport (Arrival)Tartaoo Tsp, Mandalay International Airport, MDY.
Airport MandalayMandalay International Airport, Thadaoo Tsp,Mandalay.
Mandalay-32 m-1No (3+4+11), No (169), Cor of 84 St & 24 St, Pyi Gyi Kyat Tha Yay Qt, Aung Myay Thar San Tsp, Mandalay.
Mandalay-1 M-2No(230), Lan (80), Between 31 St & 32 St, Kinsanarmahe Qt, Chanayetharzan Tsp, Mandalay.
MANDALAY-17 (U2)No (802), 66 St, (26*27) St Bet, Pyigyi Myathman Qt, Chanayetharzan Tsp, Mandalay.
MANDALAY-20 (U2)No(19), (26) St, 88 St & 89 St Between, Thiri Hay Mar East Qt, Chanayetharzan Tsp, Mandalay.
MANDALAY-22 (U3)No(1), Mingala Mandalay Project, (73) St,Between Thazin St & Nguwa St, Myo Thit (1) Qt, Chanmaytharzi Tsp, Mandalay.
MANDALAY-25 (U3)No (160), Corner of (64)St & Manawhayi St, Myo Thit (3) Qt, Chan Mya Thar Si Tsp, Mandalay.
Mandalay-3 M-2No(131/A), Corner of 78 St & 34 St, East Shwe Chi Hto Qt,Chanayetharzan Tsp,Mandalay.
MANDALAY-30 (U3)No(15-Kha), (73)St, Bet (37 & 38) St, Satkyar Nwal Sin Qt, Mahar Aung Myay Tsp, Mandalay.
Man-Mingalarzay (Mandalay-5) M-2No(746), 30 St, Between 71 St and 72 St, Chanayetharzan Tsp,Mandalay.
PATHEINGYI (U3)No(498/Ka), Pathein Gyi Road, Yay Hwet Myo Oo Qt (Kyi Tone Qt), Patheingyi Tsp, Mandalay.
NYAUNGOO BRANCH-1(U2)No(13/C), Junction Ahnawyahtar St & Nyaung Oo-Kyauk Padaung St, Nyaug Oo City.
MANDALAY-10 (U2)No(313), 35 St, (82*83) Bet , East Yadanbumi, Maharaungmyay Tsp, Mandalay.
MDY BRANCH 36 IBD (2U)73st ,Corner of Thazin st and Nguwah st , Beside of ocean center ,Myotthit(1)Qt , Chan Mya Tharzi Township, Mandalay
MADAYA (U2)No(41), No(2) Myothit Qt, Corner of Bayintnaung & 25 St, Madayar City, Mandalay.
MANDALAY BRANCH-42(2U)G-1 , Old Ygn-Mdy Road , Near Set Mu Pan Chan , Pyin Gyi Takun , Mandalay 
MDY-19 m-2No(13-D), 66 St & 77 St Between, Maharaungmyay Tsp, Mandalay.
MANDALAY-33 (U2)No (453), Cor of(33 & 81) St, No (556), Aung Nan Yeik Tha East Qt, Chan Aye Thar San Tsp, Mandalay.
Mandalay Branch 46No(33-D),A kwat no(701), 74 Str, Between (31*32) Road, maw Ya Gi War Qtr, Chan Aye Thar San Township, Mandalay Division. 
Meiktila Branch-1 (2U)No(118), Yangon-Mandalay Rd, Thirimingalar Quarter, Meikhtila 
Pyin Oo Lwin-1 M-2No (9/ Kha), Corner of Station St and Lashio - MDY St, Pyin Oo Lwin 
Kyauk SeNo-Ma Ya(404), Yangon-Mandalay St, Kyat Min Ton St, Min Qt, Kyauk Se, Mandalay.
Pyinmana ( M-2 )No(74), Botauk Htein St, Mingalar Qt, Pyinmanar City.
NYAUNGOO BRANCH-1(U2)No(13/C), Junction Ahnawyahtar St & Nyaung Oo-Kyauk Padaung St, Nyaug Oo City.
Bagan Myot Thit Branch(1U)No (12), Corner of Lanmadaw (KhaYay)Road and (5) Street, Anawyahtar Qtr, Theingha Yat, Bagan Myot Thit, Nyaung Oo, Mandalay Division.
Meik Hti Lar-5No( 19/8 Pyi Thar Yar ), Between Pyi Thar Yar (2) street & (3) street, Beside of Yangon-Mandalay Highway,
Pyi Thar Yar Quarter, Meikhtilar, Mandalay division.
Sint Kaing BranchYgn-Mdy Old Road , Sint Kai City , Mandalay Division ,

Terminal NameAddress
Nay Pyi Taw (5) Branch U3No ( S-261, S-262, S-268, S-269 ), Yaza Thingaha Road, Thapyay Kone Qtr, Zabu Thiri Township, Nay Pyi Taw.
Nay Pyi Taw Branch-1 2UBank Part(1), Kyaing Tone St, Oaktaya Thiri , Naypyitaw
Nay Pyi Taw-2No(258/A), Yarza Htarni St, Ywa Kauk Qt, Paung Laung (2), Naypyitaw
Nay Pyi Taw-4Shop Room No(97), Padauk St, Thapyay Gone Zay, Zabuthiri Tsp, Naypyitaw.
Nay Pyi Taw Branch-1Bank Part(1), Kyaing Tone St, Oaktaya Thiri , Naypyitaw
Nay Pyi Taw (3) Branch (2U)Yazatheingaha St, In front of Hotel Zone, Datkhinathiri Tsp, Naypyitaw.
NPT Myo Ma Market BranchShop No(1,2), Yone No(2), Ma (83) Myoe Ma Zay, Zay Ya Theint Di Qtr, Zamuthri Township, Nay Pyi Taw.
Ministry Office-30Ministry of Industry (Office No. 30), ThaPyay Gone (Awine) Round about,
Zayya Htar Ni Road, Near MinThiHa Tea Shop
Ministry Office 51Ministry of Labor (Office 51), Near LawKa Chan Thar Pagoda,
On the way to Mount Pleasant Hotel
Office No.10 Nay Pyi TawNay Pyi Taw Office No. (10), Ministry of Foreign Affairs
Junction Nay Pyi TawYazatheingaha St, In front of Hotel Zone, Datkhinathiri Tsp, Naypyitaw.
Capital Nay Pyi TawYazatheingaha St, In front of Hotel Zone, Datkhinathiri Tsp, Naypyitaw.
Ocean Nay Pyi TawCorner of Yazahtani St and Mandalay Road, Oakthayathiri Tsp, Naypyitaw.
Pyinmanar 2 BranchNo(7/Sa), Youktwar- Kan Oo Quarter, Pyinmana- Taung Nyo Road, Pyinmana Township, Nay Pyi Taw.

Terminal NameAddress
Taunggyi-1 M-1No(154), Corner of Bogyoke Aung San St & Myat Lay St, Lanmadaw Qt, Taunggyi.
Taunggyi-1 M-2No(154), Corner of Bogyoke Aung San St & Myat Lay St, Lanmadaw Qt, Taunggyi.
Taunggyi-2No(10/Ka), Myoma Zay(West) Road, Haw Gone Qt, Taunggyi.
Taunggyi-3No (2/329), Yay Htwet Oo Road, Pagoda Phyu, Taunggyi.
Taunggyi Branch 4No(48), East Boundary Road, Thittaw Quarter, Taunggyi.
Taunggyi Branch 5No(Kha/294), West Boundary Road, Chan Mya Tharzi Qtr, Taunggyi.
Aye Tharyar Branch-2 (U2)No.(4),Aye Tharyar Industrial Road,Aye Thar Yar,Shan State.
Aung Ban Branch (2U)No(47), Pyihtaungsu St, 4 Qt, Aung Ban City.
He’ Ho AirportHe Ho Airport, Hehoe City
Taung Gyi-2 Mini-3No(17), West City Circular Road, Zay Part Qt, Taunggyi, Shan (South)
Nyaungshwe Mini Branch-2No(30), Upaing No(95),Lanmadaw St, Kanthar Qt, Nyaung Shwe City, Shan State.
Hopong BranchNo (157), Bogyoke Street, West Qt, Hopone , Shan State (South)
Kalaw BranchU Paing No (54/2), Field No (558/ South Ohn Chaw), Mandalay-Pyin Oo Lwin Road, Ohn Chaw, Patheingyi, Mandalay.
Lashio Branch_1No(C-12/1), Corner of Bogyoke St and Thazin Street, (3) Qtr, Lashio
Nansang Branch M_2No(3/10), Pyihtaungsu Road, No(3)Qt, Nantsan, Shan State.
NOVOTAL INLEMile Tite Village, Inle, Nyaung Shwe.
Kyine Tone Branch-2 1UNO.(12)Kyine Lan Quarter ,NO.(1) Road ,Kyine Tone.
Ming Hsat BranchNo.(96),Anawyahtar Road, Mal Swal North Quarter,Mai Sat,Shan East.
Mong Pyak BranchNo(106),Zay Tan Yat, Pyi Taung Su Road (Kyine Tone-Tachileik Road), Mine Pyak City, Shan State.
Tachilake Branch 3No(28/29), Bogyoke Aung San Road, Parsat Carlaykwin Apartment, Haungleik group, Tachileik , Shan State (East).
Muse Branch-1 ( M-2 )No(Ha-1/1), Corner of Pyihtaungsu & Khwar Nyo St, Ho Mo Qt, Muse
Muse Branch-4No(61+68),LSO-Muse Highway Rd, 105 mile Myothit, Muse City, Shan State
Nyaungshwe Mini Branch-2No(30), Upaing No(95),Lanmadaw St, Kanthar Qt, Nyaung Shwe City, Shan State.
Kalaw BranchNo (5/10), Min St, (5) Qt, Kalaw , Shan State
Lashio Branch_1No(C-12/1), Bogyoke St, Lashio
Nansang Branch M_2No(3/10), Pyihtaungsu Road, No(3)Qt, Nantsan, Shan State.
RED MOUNTAINTharsi Qt, Corner of Myawaddy & Yone Gyi St, Nyaung Shwe.
He' Ho BranchNo(88), Pyi Htaung Su Road, East Qtr, He' Ho, Shan State (South).
Shwe Nyaung BranchNO 436/ A , Danathaitdi (2) Quarter, Field No.(71),Shwe Nyaung-Taunggyi Union Road
Yattsouk Branch-2No (122), Yat Sauk- Shwe Nyaung Road (Min Road), Zawgyi Qtr, Yat Sauk, Shan State.
Pindaya BranchShwe U Min Pagoda Road,Shan Ywar Quarter, Pin Taya
Sight Khaung BranchNo( Ya/68), Kyauk Talone Road, Aung Zay Yar Qtr, Sight Khaung , Shan State(south).
Myat Taw Win HospitalKyant Khaing Yay St, Pyi Taw Thar Qt, Taunggyi.
LoiLin BranchNo.(2/29), U Paing No.(69), No.(88), Gawra Khar Kyaung Lan,(2) Quarter, Loi Lin, Shan State ( South ).