(၂၀၂၁)ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၁) ရက်နေ့အား ဘဏ္ဍာရေး နှစ်ချုပ်စာရင်းပိတ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် ဘဏ်ပိတ်ရက်အဖြစ်ကြေညာခြင်း

လေးစားတန်ဖိုးထားရပါသော ကမ္ဘောဇဘဏ် customer များသို့-

(၂၀၂၁) ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၁) ရက်နေ့သည် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ချုပ်စာရင်းပိတ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် ဘဏ်ပိတ်ရက်ဖြစ်ပါသောကြောင့် ကမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲများအားလုံးကို ပိတ်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

ဘဏ်ခွဲများပိတ်ထားသော်လည်း ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို   KBZ iBanking/mBanking နှင့် KBZPayတို့မှတစ်ဆင့်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း လေးစားစွာ အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

လူကြီးမင်း၏နားလည်ပေးမှုအတွက် အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။