Visa ကတ်သက်တမ်းတိုးရာတွင်လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ

ဤနေရာတွင် ထည့်သွင်းထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့မှ သင့်ကို အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပေးနိုင်သည့်ကတ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သင့်အနေဖြင့် ဤစည်းမျဉ်း၊စည်းကမ်းအားလုံးကို ဖတ်ရှုနားလည်လက်ခံ ပြီး အချိန်တိုင်း လိုက်နာပါရန် သင်ကသဘောတူပါသည်။

(၁) သင်၏ကတ်လျှောက်ထားမှုကို ကျွန်ုပ်တို့သဘောတူပြီးနောက် သင့်အားထုတ်ပေးထားသော ကတ်နှင့် PIN တို့အား သင့်အနေဖြင့် လုံခြုံစွာ ထိန်းသိမ်းထားရပါမည်။ ၎င်းကတ်နှင့်ပတ်သက်၍ အသုံးပြုထားသောကိစ္စရပ်များအားလုံးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံတွင်တာဝန်မရှိစေရ။

(၂) ကတ်ပျောက်ဆုံးခြင်း (သို့) အခိုးခံရခြင်း (သို့) PINပေါက်ကြားခြင်းတို့ဖြစ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ချက်ချင်း အကြောင်းကြား ရပါမည်။ အကြောင်း ကြားချက် ကျွန်ုပ်တို့ထံမရရှိမှီ တစ်ဦးဦးက သင့်ကတ်ကို အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်သော လုပ်ငန်းအားလုံး အတွက် သင့်အနေဖြင့် တာဝန်ယူရ ပါမည်။

(၃) သင်၏ကတ်ပျောက်ဆုံးခြင်း (သို့) ကတ်ခိုးယူခံရခြင်း (သို့) ကတ်ပျက်စီးခြင်း (သို့) ကတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်း (သို့) လျှို့ဝှက်နံပါတ် ပေါက်ကြားခြင်းဖြစ်ပါက အစားထိုးကတ်အား လျှောက်ထားရာတွင် ကျသင့်သော ကတ်ဖိုးငွေအား သင်၏ ကတ်စာရင်းထဲမှ နုတ်ယူသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

(၄) ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် လစဉ် သင်၏ဘဏ်စာရင်းရှင်းတမ်းကို သင် ကတ်လျှောက်ထားစဉ်က ရေးသွင်းထားသော Email လိပ်စာသို့ ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ပြီး သင့်စာရင်းရှင်းတမ်းပေါ်ရှိ စာရင်း၏လုပ်ငန်းကိစ္စများ(သို့)အခြားအဖိုးအခများသည် ကွာဟ ခြားနားမှုများရှိပါက စာရင်းရှင်းတမ်းလက်ခံရရှိသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ ပြန်လည်အကြောင်း ကြားရမည်ဖြစ်သည်။

(၅) သင့်စာရင်းရှင်းတမ်းပေါ်ရှိ စာရင်း၌ လုပ်ငန်းကိစ္စများ (သို့) အခြားအဖိုးအခများသည် မှန်ကန်မှုမရှိသော်ငြားလည်း စာရင်း ရှင်းတမ်းတွင် ဖော်ပြထားသောနေ့စွဲ၌ ပေးချေမှု အနည်းဆုံးပမာဏကို ကျွန်ုပ်တို့အားပေးချေရမည်။

(၆) သင့်အနေဖြင့် သင့်ကတ်ရှင်းတမ်းတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်စေ့ရက်စွဲတွင် (သို့) မတိုင်မီ သင့်ကတ်ရှင်းတမ်းတွင် ဖော်ပြထားသော အနည်းဆုံးပမာဏ ငွေပေးချေမှု (သို့) စုစုပေါင်းကျန်ရှိသောငွေ တို့ကိုပေးချေရပါမည်။

(၇) ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အချိန်စေ့ရက်စွဲတွင် သင်၏ငွေပေးချေမှုအား အပြည့်အဝ (သို့) အနည်းဆုံးငွေပမာဏအား ကျွန်ုပ်တို့ မရရှိပါက သင်၏ သုံးစွဲမှုပမာဏ အားလုံး အပေါ်တွင် နေ့စဉ်အတိုးတွက်ချက်၍ နောက်ကျကြေးနှင့် အတိုးကောက်ခံ မည် ဖြစ် သည်။

(၈) အကယ်၍ သင်သည်ငွေပေးချေမှုအား ရက်ပေါင်း ( ၃၀ )တိတိနှင့် ပျက်ကွက်ပါက သင်၏ကတ်စာရင်းအသုံးပြုမှုကို ဆိုင်းငံ့ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် သင့်စာရင်းရှင်းတမ်းလက်ကျန်၏ အနည်းဆုံးပမာဏအား ငွေပေးချေမှု ပြုလုပ် ပြီးမှသာ သင်၏ကတ်အား ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

(၉) အကယ်၍ သင်သည်ငွေပေးချေမှုအား ရက်ပေါင်း ( ၆၀ )တိတိနှင့်အထက် ပျက်ကွက်ပါက သင့်စာရင်းရှင်းတမ်း လက်ကျန်ရှိ ငွေပမာဏအား အပြည့်အဝပေးချေမှု ပြုလုပ်ပြီးမှသာ သင်၏ကတ်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး သင်၏ ချေးငွေပမာဏအား50% အထိ လျှော့ချမည်ဖြစ်ပါ သည်။

(၁၀) ဘဏ်စာရင်းသို့ Deposit သွင်းရန်လိုအပ်သူများအနေဖြင့် Deposit ပေးသွင်းထားရမည်ကို သိရှိသဘောတူပြီး၊ အကြောင်း တစုံတရာကြောင့်ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက ပျက်ကွက်ရက် ပေါင်း (၆၀) ပြည့်မြောက်သည့်နေ့ တွင် လည်းကောင်း Deposit သွင်းထားသောငွေများမှ ဖြတ်တောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဘဏ်အနေဖြင့် ၄င်း၏ Customer များ၏ Deposit သွင်းထားသော ငွေများကို ထိုကဲသို့ ပျက်ကွက်ရက်ပေါင်း (၆၀) ပြည့်မြောက်သည့်နေ့တွင်/ ပြီးနောက် ၄င်း Customer များ၏ Deposit Account များမှ ငွေထုတ်ယူခြင်းဖြင့် ပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။ 

(၁၁) ကတ်သုံးစွဲသူအနေဖြင့် သင်၏ကတ်အား ဆက်လက်အသုံးမပြုလိုတော့ပါက ကတ်ပိတ်သိမ်းခွင့်အား လျှောက်ထားနိုင် ပါသည်။ ထိုသို့ လျှောက်ထားရာတွင် (ပေးဆပ်ရန်တာဝန်အားလုံးကကို) သင်၏ သုံးစွဲ ထား သည့် ပမာဏ၊ နောက်ကျကြေးနှင့် အတိုးများအားလုံး ပေးဆောင်ပြီး မှသာ ဘဏ်မှ သင်၏ကတ်အားပိတ်သိမ်း ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

(၁၂) ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ကတ်၏မည်သည့်လုပ်ငန်းကိစ္စကိုမဆို အသုံးပြုမှုကိုမဆို ကတ်စာရင်းကိုမဆို ဆိုင်းငံ့ခြင်း (သို့) အဆုံးသတ်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကတ်စာရင်းအားအဆုံးသတ်ပါက ကတ်ဖြင့် ပေးထားသော အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့် အထူးခံစားခွင့်များကို ဆက်လက်ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ကတ်နှင့် ကတ်စာရင်းရှိ ပေးဆပ်ရန်တာဝန်အားလုံးကို သင်သည်ပေးဆပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ (နှစ်စဉ်ကြေး အပါအဝင်) မည်သည့် အဖိုးအခငွေကြေးကို မှ ပြန်အမ်းမည်မဟုတ်ပါ။

(၁၃) သင်သည် အမျိုးမျိုးသော ပစ္စည်းရောင်းချသူများ သို့တည်းမဟုတ် Credit Bureau Agency ကဲ့သို့သော ဗဟိုအာဏာပိုင်အဖွဲ့များက တရားဝင်အရင်းအမြစ်များမှနေ၍ သင်၏ အကြောင်းအရာဖော်ပြချက်အား အတည်ပြုပိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဘဏ်အား လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးထား သည်။ သင်သည် စာရင်းအရ ခံစားပိုင်ခွင့် ရှိသည်များအား ရရှိခံစားရာတွင် လိုအပ်လာဖွယ်ရှိသည့် စာရင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက် အလက်များနှင့်/ သို့မဟုတ် သင်က ပေးအပ်ထား သည့် စာရင်းပိုင်ရှင်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်း အချက်အလက် အားလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအား ဖလှယ်ခွင့်၊ မျှဝေပေးခွင့်နှင့်ပတ်သက်ပြီး သင်က ဘဏ်အားလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားသည်။ ထိုသတင်းအချက်အလက်များအား အသုံးပြုခြင်း၊ မျှဝေခြင်းများအတွက် သင်က ဘဏ်အား ကန့်သတ် ထိမ်းချုပ်ထားမှုမရှိပါ။ 

သင်မှ ဤသဘောတူစာချုပ်အရ ဘဏ်သို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက် အလက်များအား သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ အာဏာပိုင်များ နှင့် ဘဏ်နှင့်ပတ်သက်သော အခြားမည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုမဆို ဘဏ်မှအခါအားလျော်စွာ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခွင့်ရှိပါ။

 (၁၄) ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အသိပေး၍ဖြစ်စေ၊ အသိပေးခြင်းမရှိပဲဖြစ်စေ ညွှန်ကြားချက်နှင့် အခြားတယ်လီဖုန်း ပြောဆိုချက်များကို မှတ်တမ်း တင်နိုင်ပြီး ၎င်းအား ခိုင်မာသော သက်သေအထောက်အထားအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်ကို သင် သဘောတူသည်။ 

(၁၅) ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သင်၏ကတ်စာရင်းတွင် တည်ရှိသော ပေးဆပ်ရန် ကျန်ရှိသော ငွေစာရင်းအား သင့်စာရင်းများ (ကတ်စာရင်း အပါ အဝင်) (တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ ပူးပေါင်း၍ဖြစ်စေ၊ မည်သည့်ပုံစံဖြင့်ဖြစ်စေ၊ တစ်ဦးတည်းလုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှု ကုန်သွယ်ရေးအမည် မည်သည့် ပုံစံဖြင့်ဖြစ်စေ) သို့မဟုတ် ကိန်းဂဏန်းများကို ပေါင်းစပ်၊ ပေါင်းစည်းခွင့်ရှိပြီး ပေးရန်တာဝန်ကို လက်ကျန်ငွေများ (Credit Balance) နှင့် ညှိနှိုင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များ ၊ ဝန်ဆောင်ခနှုန်းထားများ၊ ကတ်သွင်ပြင် လက္ခဏာရပ်များနှင့် အကျိုးကျေးဇူးများအား  www.kbzbank.com ရှိကတ်များ ဝန်ဆောင်မှုကို Terms and Conditions တွင် အသေးစိတ် လေ့လာသိရှိနိုင်ပါသည်။  

(၁၆) ဘဏ်မှ ဤသဘောတူစာချုပ်ပါ မည်သည့်အခွင့်အာဏာ သို့မဟုတ် အခွင့်အရေးအား ကျင့်သုံးမှုမရှိခြင်း၊ ကျင့်သုံးရန်နှောင့်နှေးခြင်း သို့မဟုတ် ကျင့်သုံးရန်ပျက်ကွက်ခြင်းသည် ထိုသို့သော အခွင့်အာဏာ သို့မဟုတ် အခွင့်အရေးအား စွန့်လွှတ်ခြင်းဟု မှတ်ယူခြင်းမရှိစေရ။ ထိုသို့သော အခွင့် အာဏာ သို့မဟုတ် လုပ်ပိုင်ခွင့်တစ်ခုချင်းစီကိုဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ် ဒေသကိုဖြစ်စေ ကျင့်သုံးခြင်း သည် အခြားသော ကျင့်သုံးမှု သို့မဟုတ် မည်သည့်အခွင့်အာဏာ သို့မဟုတ် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အဟန့် အတားမဖြစ်စေရ။

(၁၇) ဤသဘောတူစာချုပ်အား ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေများက လွှမ်းမိုးမည်ဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေများအရ အနက်ဖွင့်ဆိုရမည်။ စာချုပ်ဝင်များသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိ တရားရုံးများတွင် မည်သည့် စီရင်ပိုင်ခွင့်တွက်မဆို အပြီးသတ်ဆုံးဖြတ် ချက်ကို ခံရယူရမည်ဖြစ်သည်။

(၁၈) ဤသဘောတူစာချုပ်ပါ ပြဌာန်းချက်သည် သီးခြားသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဤသဘောတူစာချုပ်ပါ ပြဌာန်းချက် တချို့သည် ဥပဒေနှင့်မညီခြင်း၊ ခိုင်မာမှုမရှိခြင်း၊ ဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရန် အာနိသင် မရှိခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်လာလျှင် ယင်း ပြဌာန်းချက်သာလျှင် ပျက်ပြယ်မည်ဖြစ်ပြီး ကျန်ပြဌာန်းချက်များသည် ဥပဒေအရခိုင်မာမှု၊ တည်မြဲမှု၊ အကျိုးသက်ရောက် မှုရှိစေမည်ဖြစ်သည်။

(၁၉) ဤသဘောတူစာချုပ်ပါ စည်းမျဉ်းစဉ်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် စာချုပ်ပါ သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်သာမက ၎င်းတို့၏ အမွေခံများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လွှဲအပ်ထားသူများနှင့် ဆက်ခံသူအားလုံးတို့အပေါ်လည်း စည်းနှောင်အကျိုးသက်ရောက် မှု ရှိစေရမည်။

(၂၀) အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အားလုံးအား ဖတ်ရှုပြီးဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့အား သဘောတူပြီး အတည်ပြုပါသည်။ Credit Card ဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်အားလုံးအားလိုက်နာပါမည်ဟု ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။