မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်နှင့် မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား၊ မြဝတီရုပ်မြင်သံကြားတို့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းသည့် မေးခွန်းနှင့် အဖြေများ

if ( is_front_page() ) : if(get_locale() == 'en_US'){ }else { } endif;