FAQs

ငွေလွှဲစာတမ်းအားအတည်ပြုခြင်းဆိုသည်မှာ ယေဘုယျအားဖြင့် ငွေလွှဲစာတမ်းအား ထုတ်ပေးသည့်နိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုမရှိခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပေးသည့်ဘဏ်၏ ချေးငွေလက်ကျန် များမှာသိသာစွာအားနည်းခြင်း များဖြစ်လျှင် ငွေလွှဲစာတမ်းအရ (ငွေလွှဲစာတမ်းစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာလျက်) ပေးချေမှုအားအာမခံပေးရန်အတွက် ကုန်တင်ပို့သူကတောင်းခံခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင် ငွေလွှဲစာတမ်းအားဖွင့်လှစ်ထားရှိသည့်ဘဏ် သည် တတိယနိုင်ငံတစ်ခုတွင်ရှိသည့်ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားသော ဘဏ်တစ်ခု နှင့်အစီအစဉ်တစ်ရပ်ပြုလုပ်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အကျိုးဆက်အနေဖြင့် KBZ ဘဏ်မှတစ်ဆင့် ငွေလွှဲစာတမ်းအား တောင်းခံလာသည်ဆိုလျှင် ကုန်တင်ပို့သူသည် ငွေလွှဲစာတမ်းများအားအတိအကျလိုက်နာထားသည့် စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများအား တင်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် KBZ ဘဏ်အနေဖြင့်လည်း စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများသည် ငွေလွှဲစာတမ်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုချက်ကိုတောင်းခံနိုင်မည်ဖြစ်ကာ အတည်ပြုပေးသည့်ဘဏ်မှ ပြန်အမ်းငွေကိုတောင်းခံနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ယေဘူယျအားဖြင့် ပို့ကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းအကြံပြုခ၊ တောင်းခံလွှာရှင်းလင်းခ နှင့်ငွေလွှဲစာတမ်းထုတ်ပေးသည့်နိုင်ငံပြင်ပရှိအခြားသောအခများ အား ကုန်တင်ပို့သူကကျခံရမည်ဖြစ်သည်။

ယေဘူယျအားဖြင့် လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများအား ပို့ကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းတွင်ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တောင်းခံလေ့ရှိသည့်အထောက်အထားများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

၁။ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာကုန်ပို့လွှာ (တန်ဖိုးအတည်ပြုချက်)

၂။ သင်္ဘောတင်အထောက်အထားလက်မှတ် (ကုန်ပို့အတည်ပြုချက်)

၃။ ကုန်ပစ္စည်းစာရင်း (ကုန်ပစ္စည်းအတည်ပြုချက်)

၄။ တင်ပို့သည့်မူရင်းနိုင်ငံအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် (မူရင်းနိုင်ငံအတည်ပြုချက်)

၅။ စစ်ဆေးပြီးကြောင်းအတည်ပြုလက်မှတ် နှင့် အာမခံပေါ်လစီ (CIF စည်းမျဉ်း)

customer သည် KBZ ဘဏ်ရုံးချုပ်ရှိ trade sales team ထံသို့ဆက်သွယ်ရပါမည်။ ချေးငွေကမ်းလှမ်းမှုရယူရာတွင် နောက်ထပ်လမ်းညွှန်များ၊ အကူအညီများအတွက် ၎င်းအဖွဲ့ကသင့်တော်ရာ ဆက်ဆံရေးမန်နေဂျာနှင့်ချိတ်ဆက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

ငွေလွှဲစာတမ်းအားလက်ငင်းပေးချေခြင်းသည် တောင်းခံထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများအားတင်လိုက်သည်နှင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူထံသို့ ပေးချေမှုအားချက်ချင်းပြုလုပ်ပေးခြင်းကိုဆိုလိုသည်။

အချိန်ဆိုင်းပေးချေသည့်ငွေလွှဲစာတမ်း ဆိုသည်မှာ လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများအားတင်လိုက်သည်နှင့် အနာဂတ်တွင်ဖြစ်သည့်ရက်တစ်ရက်ရက်တွင် ပေးချေမှုအားပြုလုပ်ရန် သတ်မှတ်ထားခြင်းကိုဆိုလိုသည်။

ယေဘုယျအားဖြင့် နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ချိန်မတိုင်မီ လျှောက်လွှာတင်သည့်ငွေလွှဲစာတမ်းတစ်စောင်ကို ဘဏ်ဖွင့်ရက် ၂ ရက်အတွင်း ထုတ်ပေးပါသည်။

ယေဘုယျအားဖြင့် မွန်းလွဲပိုင်းတွင်တင်လိုက်သည့် လျှောက်လွှာများအား နေ့ချင်းပြီးထုတ်ပေးလေ့ရှိပါသည်. အကယ်၍ ငွေလွှဲစာတမ်းလျှောက်လွှာနှင့်ပတ်သက်၍ customer ထံမှရှင်းလင်းချက်ပေးရန်လိုသည်ဆိုလျှင် နောက်ထပ်တစ်ရက်ကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။ လျှောက်လွှာအား မွန်းလွဲ ၂ နာရီနောက်ပိုင်းမှတင်သည်ဆိုလျှင် ထိုငွေလွှဲမှုအား နောက်နေ့မှဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

ရုံးချုပ်ရှိ ကုန်သွယ်ရေးအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကိုဆက်သွယ်ရပါမည်။ လိုအပ်သည့်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန် ၎င်းတို့က သင့်အား ရုံးချုပ်ရှိ သင့်တော်သည့် ဆက်ဆံရေးမန်နေဂျာနှင့်ချိတ်ဆက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဘဏ်အာမခံ ရုပ်သိမ်းရန်အတွက် အခကြေးငွေပေးရန်မလိုပါ။

ဘဏ်ကထုတ်ပေးသည့် အာမခံမူရင်း

အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူထံမှကင်းလွတ်ခွင့်အမိန့်စာ

ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ်အာမခံ ရုပ်သိမ်းခွင့်အား တောင်းခံသည့်စာ (ကုမ္ပဏီ letter head ဖြင့်)

အကယ်၍ ဘဏ်အာမခံ၏အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူကစွန့်လွှတ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ပြီး မူရင်းအာမခံကိုပြန်လည်အပ်နှံသည်ဆိုပါက စွန့်လွှတ်နိုင်ပါသည်။

ယေဘုယျအားဖြင့် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီမတိုင်မီဖြစ်ပါက နေ့ချင်းပြီးထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ရှုပ်ထွေးသည့်ကိစ္စမျိုးဖြစ်ပါက နောက်နေ့တွင်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီနောက်ပိုင်းမှ တင်သည့်ကိစ္စရပ်မျိုးအတွက် နောက်နေ့တွင်မှဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ကုန်ဝယ်သူလုပ်ငန်းကြီးများမှ ကုန်ပို့လွှာအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း – အဝယ် ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်ကြိုတင်၍ ချေးငွေခွင့်ပြုချက်ရရှိထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

ကုန်‌ရောင်းသူ လုပ်ငန်းကြီးများမှ ကုန်ပို့လွှာအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း – အရောင်း ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန် ချေးငွေခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

ပစ္စည်းပေးသွင်းသူအနေဖြင့် KBZ ဘဏ်တွင်ဘဏ်စာရင်းမဖြစ်မနေဖွင့်ထားရန်မလိုပါ။

ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ရုံးချုပ်ရှိ Corporate Banking Team ထံသို့ဆက်သွယ်ရပါမည်။ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုများထပ်မံပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ဆက်ဆံရေးမန်နေဂျာတစ်ဦးကို တာဝန်ပေးခန့်အပ်ပေးထားမည်ဖြစ်ပါသည်။