ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ VIP customer များအတွက် ဝန်ဆောင်ခများ

ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ VIP customer များအတွက် ၂၀၂၂ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့မှစ၍ သတ်မှတ်လိုက်သော ဝန်ဆောင်ခ နှင့် အဖိုးအခများနှင့်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လူကြီးမင်း၏ ဘဏ်နဲ့ပက်သက်တဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးအတွက် ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ ဦးစားပေး Hotline နံပါတ် 8666 (သို့) 09969508666 မှတစ်ဆင့် VRA သို့ခေါ်ဆိုကာ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။

VIP Customers – Schedule of Charges

FUNDS TRANSFER – INWARD REMITTANCES

TARIFFMinimum
Amount
Charge (Rate/Flat)ConditionCustomers with 6 month average deposit balances above 300 Million MMKCustomers with 6 month average deposit balances between 100 Million to 300 Million MMK
Fund Transfer Incoming A/C TYPE FOR INWARD REMITTANCE. - MMK12000 MMKContract CCY is MMKFREE6000 MMK
Fund Transfer Incoming A/C TYPE FOR INWARD REMITTANCE - USD11 EUR/11 USD/ 11 SGDContract CCY is FCYFREE6 EUR/6 USD/ 6 SGD
Different City Fund Transfer500 MMK0.00025FREE250MMK / 0.0125%
Different City Fund Transfer-500 MMKFREE250MMK
Same City Fund Transfer-12000 MMKSame City
Charge
FREE6000MMK
CCYWISE CHARGES-International Customer Incoming Fund Transfer11 FCY
or
12000 MMK
Base on contract CCYFREE6 FCY
OR
6000MMK
Currency Wise Charges-International Customer Incoming Fund Transfer11 FCY
or
12000 MMK
Base on contract CCYFREE6 FCY
OR
6000MMK
Fund Transfer Incoming For May Bank 11 FCY
or
12000 MMK
Base on contract CCYFREE6 FCY
OR
6000 MMK
Fund Transfer Incoming For May Bank 4 USD FREE2USD
Fund Transfer Incoming For May Bank 0.24 USD FREE0.12USD
Different City Fund Transfer For May Bank500 MMKDIFFERENT CITY CHARGE ZONE1FREE250 MMK / 0.0125%
Different City Fund Transfer For May BankDIFFERENT CITY CHARGE ZONE1FREE250MMK
Different City Fund Transfer For May BankFREE2USD
Different City Fund Transfer For May BankFREE0.12USD
Different City Fund Transfer For May BankSame City
Charge
FREE6000MMK
Same City Fund Transfer For May Bank 4USDFREE2USD
Same City Fund Transfer For May Bank 0.024USD FREE0.12USD
Same City Fund Transfer For May Bank 12000 MMKSame City
Charge
FREE6000MMK

FUNDS TRANSFER – OUTWARD REMITTANCES

TARIFFMinimum
Amount
Charge (Rate/Flat)ConditionCustomers with 6 month average deposit balances above 300 Million MMKCustomers with 6 month average deposit balances between 100 Million to 300 Million MMK
Fund Transfer Out Outward Account Type (Non-Trade) For May Bank-4 USDFREE2USD
Fund Transfer Out Outward Account Type (Non-Trade) For May Bank-0.24 USDFREE0.12USD
Fund Transfer Out Outward Account Type (Non-Trade) For May Bank-10 USDSwift FeeFREE5USD
Fund Transfer Out Outward Account Type (Non-Trade) For May Bank25 USD0.00125COMMISSIONFREE12.5USD-0.0625%
Fund Transfer Out Outward Account Type (Non-Trade) For May Bank-0.00875FREE0.004375
Fund Transfer Out Outward Account Type (Non-Trade) For May Bank-0.0005FREE0.00025
Fund Transfer Out Outward Account Type (Non-Trade)-10 USDSwift FeeFREE5USD
Fund Transfer Out Outward Account Type (Non-Trade)25 USD0.00125COMMISSIONFREE12.5USD-0.0625%
Fund Transfer Out Outward Account Type (Non-Trade)-0.00875FREE0.004375
Fund Transfer Out Outward Account Type (Non-Trade)-0.0005FREE0.00025
Fund Transfer Out Outward Account Type (Trade) for May Bank-4 USDFREE2USD
Fund Transfer Out Outward Account Type (Trade) for May Bank-0.24 USDFREE0.12USD
Fund Transfer Out Outward Account Type (Trade) for May Bank-10 USDFREE5USD
Fund Transfer Out Outward Account Type (Trade) for May Bank25 USD0.00125FREE12.5USD-0.0625%
Fund Transfer Out Outward Account Type (Trade) for May Bank-0.008750.004375
Fund Transfer Out Outward Account Type (Trade) for May Bank-0.0005FREE0.00025
International Customer Outgoing Fund Transfer -10 USD FREE5USD
International Customer Outgoing Fund Transfer 25 USD 0.00125FREE12.5USD
- 0.0625%
Domestic Same City Outgoing Fund Transfer 12000 MMK Same City
Charge
FREE6000MMK
FT OUTGOING (FOREIGN ACCOUNT) 25 EUR/25 SGD Base on CCYFREE12.5EUR/12.5SGD
FT OUTGOING (FOREIGN ACCOUNT) 5 EUR/5 SGD Base on CCYFREE5 EUR/5 SGD
FT OUTGOING (FOREIGN ACCOUNT) .125% USD Base on CCYFREE.0625% USD
FT OUTGOING (FOREIGN ACCOUNT)10 USDBase on CCYFREE5USD
Fund Transfer Out Outward Account Type (Trade) 10 USD FREE5USD
Fund Transfer Out Outward Account Type (Trade) 25 USD 0.00125FREE12.5USD-0.0625%
Fund Transfer Out Outward Account Type (Trade) 0.00875FREE0.004375
Fund Transfer Out Outward Account Type (Trade) 0.0005FREE0.00025
BANK TO BANK TRANSFER (TREASURY)10 USDFREE5 USD
BANK TO BANK TRANSFER (TREASURY)25 USD0.00125FREE0.000625

DEPOSIT LOCKER CHARGES

TARIFFMinimum
Amount
Charge (Rate/Flat)ConditionCustomers with 6 month average deposit balances above 300 Million MMKCustomers with 6 month average deposit balances between 100 Million to 300 Million MMK
Rental Fee - SMALL 50000MMKFREE25000MMK
Rental Fee - Medium 100000MMK25000MMK50000MMK
Rental Fee - Large200000MMK50000MMK100000MMK

STANDING INSTRUCTION CHARGES

TARIFFMinimum
Amount
Charge (Rate/Flat)ConditionCustomers with 6 month average deposit balances above 300 Million MMKCustomers with 6 month average deposit balances between 100 Million to 300 Million MMK
SI Sweep Out Product at EOD1000FREE375
SI Sweep Out Product at
BOD
1000FREE375
SI Internal
Account For
Retail
0.00025FREE250-.0125%
SI One to One Payment1000FREE500

DEBIT CARDS CHARGES

TARIFFMinimum
Amount
Charge (Rate/Flat)ConditionCustomers with 6 month average deposit balances above 300 Million MMKCustomers with 6 month average deposit balances between 100 Million to 300 Million MMK
Annual Fee (1st Yr Waived)3000FREEFREE

PREPAID CARDS CHARGES

TARIFFMinimum
Amount
Charge (Rate/Flat)ConditionCustomers with 6 month average deposit balances above 300 Million MMKCustomers with 6 month average deposit balances between 100 Million to 300 Million MMK
Balance Enquiry Fee (Int'l ATM )FREEFREEFREE
Point Of Sale Transaction FeesFREEFREEFREE
Joining fee & Renewal fee10000FREE5000
Card Replacement fee (Lost & Damage)12000FREEFREE