လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ပညာရှင်ဆန်ဆန် ပြုမူကျင့်ကြံရေး မူဝါဒ

မူဝါဒမိတ်ဆက်

ကမ္ဘောဇဘဏ်သည် အပြန်အလှန် လေးစားမှုရှိပြီး လုံခြုံစိတ်ချရသော လုပ်ငန်းခွင် တစ်ခုဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် မိမိတို့၏ စံတန်ဖိုးများဖြစ်သည့် မေတ္တာ၊ သတ္တိ၊ ဝီရိယတို့ကို အခြေပြုသည့်  လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ပညာရှင်ဆန်ဆန် ပြုမူကျင့်ကြံရေး မူဝါဒ  (Professional Behavior Policy – PBP) ချမှတ်ကျင့်သုံးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘောဇဘဏ်သည် အနိုင်အထက်ပြုမှု၊ ခွဲခြားဆက်ဆံမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် နှောင့်ယှက်မှု စသည့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မလိုလားအပ်သည့် မည်သည့် အပြုအမူ ပုံစံမျိုးကိုမျှ သည်းခံမည်မဟုတ်ပါ။

PBP ကို ဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှု (Management) ၏ အပြည့်အဝ ထောက်ခံမှုဖြင့် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် အထက်ဖော်ပြပါ မလိုလားအပ်သည့် အပြုအမူပုံစံများ ကြုံတွေ့ရခြင်း မရှိစေရန် ၄င်းကိစ္စများ နှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားမှုများ ရှိလာပါက ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ကာ လျှို့ဝှက်စွာဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းများကို ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

မူဝါဒ သက်ရောက်မှုများ

ဤ မူဝါဒသည် ကမ္ဘောဇဘဏ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော အချိန်ပြည့်၊ အချိန်ပိုင်း၊ စာချုပ်ဝန်ထမ်း၊ အမြဲတန်း ဝန်ထမ်း၊ ယာယီဝန်ထမ်းများ နှင့် ဒါရိုက်တာများအပါအဝင်၊ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ကန်ထရိုက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသူများ အားလုံးအပေါ် အကျုံးဝင်ပါသည်။
ထို့အပြင် ဤမူဝါဒသည် အောက်ပါ နေရာများတွင်လည်း သက်ရောက်မှု ရှိပါသည်။
● လုပ်ငန်းခွင် နှင့် ဘဏ်ခွဲအားလုံးတွင်ဖြစ်စေ၊
● အလုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သော event များ သို့မဟုတ်   အလုပ်ကိစ္စများဆောင်ရွက်စဉ်ဖြစ်စေ
Electronic ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ဧရိယာအားလုံးတွင်ဖြစ်စေ
● အလုပ် ကိစ္စဖြင့် ခရီးသွားလာနေစဉ်အတွင်းဖြစ်စေ သက်ရောက်ပါသည်။
အောက်ဖော်ြပပါ ခေါင်းစဉ်များ ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ပညာရှင်ဆန်ဆန် ပြုမူကျင့်ကြံရေး မူဝါဒ  (Professional Behavior Policy – PBP) သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ တနင်္လာနေ့မှ စတင်၍ အကျုံးဝင် သက်ရောက်မည် ဖြစ်ပါသည်။

 • လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မလိုလားအပ်သည့် အပြုအမူ ပုံစံများ –
  • အနိုင်အထက်ပြုခြင်း နှင့် နှောင့်ယှက် ခြင်း
  • ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း
  • အကြမ်းဖက်ခြင်း
  • လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခြိမ်းခြောက် အနိုင်ကျင့်ခြင်း
  • မမှန်မကန် သတင်းလွှင့် ပြောဆိုခြင်း
  • မတရား ဖိနှိပ်အပြစ်တင်ခြင်း
 • ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ပညာရှင်ဆန်ဆန် ပြုမူကျင့်ကြံရေး မူဝါဒအရ တိုင်ကြားမှု လုပ်ငန်းစဉ်
 • ဆက်သွယ်ရမည့် အရာရှိများ
 • ဝန်ထမ်းများ၊ မန်နေဂျာများနှင့် HR ဌာနတို့၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ
 • မဟုတ်မမှန် လီဆယ်တိုင်တန်းချက်များ
 • စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ အရေးယူခြင်း

ကမ္ဘောဇဘဏ်သည် ပညာရှင်ဆန်၍ အပြုသဘောဆောင်သည့် လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်လာစေရေးကို မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းခွင်တွင်း အပြုအမူများကို လက်မခံပါ။

၁။ အနိုင်အထက်ပြုခြင်း နှင့် နှောင့်ယှက် ခြင်း

အနိုင်အထက်ပြုခြင်း ဆိုသည်မှာ တစ်ဦး (သို့မဟုတ်) တစ်ဦးထက်ပိုသော (ကျူးလွန်) သူများမှ တစ်ဦး (သို့မဟုတ်) တစ်ဦးထက်ပိုသော သူများအပေါ် ရုပ်ပိုင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးနှင့် လုံခြုံမှုအား ထိခိုက်နစ်နာစေမည့် ကြောင်းကျိုး သင့်လျော်မှု မရှိသော အပြုအမူများအား အကြိမ်ကြိမ် ပြုလုပ်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။

နှောင့်ယှက်ခြင်း ဆိုသည်မှာ လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်စုံတစ်ဦးအား နှစ်လိုဖွယ် မရှိသော စော်ကားသည့်၊ ခြိမ်းခြောက်သည့်၊ ကြောက်လန့်စေသည့် အပြုအမူများကို ပြုလုပ်ခြင်း၊ ၎င်း၏ လိင်အမျိုးအစား၊ လူမျိုး၊ လိင်တိမ်းညွတ်မှု အစရှိသော လက္ခဏာရပ်များကို ပစ်မှတ်ထား ပြုလုပ်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။

နိုင်အထက်ပြုခြင်း/နှောင့်ယှက် ခြင်း နှင့် ပတ်သက်၍ အောက်တွင် ဥပမာ အချို့ကိုဖော်ပြထားပြီး ၄င်းတို့သာ ဖြစ်သည်ဟု ကန့်သက်မထားပါ။

 • ခြိမ်းခြောက်ခြင်း
 • လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်စုံတစ်ဦးအား အလုပ်ခွင်တွင်း လှုပ်ရှားမှုများတွင် မပါဝင်နိုင်ရန် သီးခြားထိန်ချန်ထားခြင်း
 • လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်စုံတစ်ဦးအား ဖြစ်နိုင်ချေမရှိသော လုပ်ငန်းတာဝန်များ ချမှတ်ပေးခြင်း (သို့) လုပ်ငန်းတာဝန် ပြီးမြောက်ရန် လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို ထိမ်ချန်ထားခြင်း
 • လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်စုံတစ်ဦးနှင့် ပတ်သတ်သော မဟုတ်မမှန် သတင်းအမှားများ ဖြန့်ခြင်း (သို့) တစ်ပါးသူအား ထိခိုက်နစ်နာစေရန် အတင်းပြောခြင်း
 • လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်စုံတစ်ဦး၏ အလုပ်နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများအပေါ် စော်ကားပုတ်ခတ်သော မှတ်ချက်များ ထပ်ခါတလဲလဲ ပြုလုပ်ခြင်း
 • အော်ငေါက်ခြင်း၊ ကျိန်ဆိုခြင်း
 • လူတစ်ဦးတစ်ယောက်အား လူအများရှေ့တွင် အရှက်ရစေရန် စော်ကားခြင်း၊ ဝေဖန်ပုတ်ခတ်ခြင်း၊ အမူအရာဖြင့် ပြသခြင်း
 • ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အရမဟုတ်ပဲ အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ခံရမည်ဟခြိမ်းခြောက် ပြောဆိုခြင်း၊ အခြားအမျိုးမျိုးသော ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခံရခြင်း။
 • မလိုလားအပ်သော စာသားများ အဆက်မပျက်ပေးပို့ခြင်း (ဥပမာ – email၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့် အခြားနည်းလမ်းများ)
 • အသေးအဖွဲ ကိစ္စများ၊ အရေးမပါသော (သို့) မသက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများ နှင့် ပတ်သက်၍ တရားမျှတမှုမရှိသော ဝေဖန် ချက်များ မကြာခဏပြောဆို ခြင်း။
 • ခန္ဓာကိုယ် နှင့်ပတ်သက်၍ ဝေဖန်ပြောဆိုခြင်း။

၂။ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း

ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း ဆိုသည်မှာ လူမျိုး၊ အသားအရောင်၊ လိင်တိမ်းညွတ်မှု၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊ လိင်အမျိုးအစား၊ မသန်စွမ်းမှု အစရှိသည့် တစ်စုံတစ်ခုသော အကြောင်းအရာကြောင့် လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်စုံတစ်ဦး (သို့) လူတစ်စုအား အခြားလူပုဂ္ဂိုလ် တစ်စုံတစ်ဦး (သို့) လူတစ်စုထက် ပိုမို အလေးပေးခြင်း ဟု သတ်မှတ်သည်။
ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းနှင့် ပတ်သတ်သော ဥပမာတစ်ချို့ကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားပြီး ၎င်းတို့သာ ဖြစ်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။

 • လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြားသည့် မှတ်ချက်များ ပြုလုပ်ခြင်း
 • လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးချင်းစီ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လက္ခဏာအလိုက် ရှောင်ဖယ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) တစ်ဦးတည်းထားခြင်း
 • Manager များခန့်အပ်ခြင်း၊ရာထူးတိုးခြင်း များတွင် ကျား/မ ဝန်ထမ်းများ အချိုးစား မျှတမှုမရှိစွာ ခန့်အပ်ခြင်း၊

၃။ အကြမ်းဖက်ခြင်း

အကြမ်းဖက်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအားဖြစ်စေ အဖွဲ့လိုက်အားဖြစ်စေ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကို ထိပါးနှောင့်ယှက်သော ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်ခြင်း (သို့) ခြိမ်းခြောက်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း ဟုသတ်မှတ်သည်။ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ပတ်သတ်သော ဥပမာတစ်ချို့ကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားပြီး ၎င်းတို့သာ ဖြစ်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။

 • အခြား ဝန်ထမ်း (သို့) customer အား ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်ခြင်း
 • အလုပ်နှင့် မသက်ဆိုင်သော လက်နက်ပစ္စည်းများအား ကိုင်ဆောင်ခြင်း (သို့) အသုံးပြုခြင်း
 • ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ တွန်းခြင်း၊ ကန်ခြင်း၊ ချော်လဲအောင်ပြုလုပ်ခြင်း အစရှိသဖြင့်
 • ကမ္ဘောဇဘဏ်၊ တခြားဝန်ထမ်း (သို့) customer ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု ပစ္စည်းများကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် ဖျက်ဆီးခြင်း

၄။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခြိမ်းခြောက် အနိုင်ကျင့်ခြင်း

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှောင့်ယှက်ခြင်း ဆိုသည်မှာ နှစ်လိုဖွယ်ရာမရှိသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောက်ယှက်မှုဖြစ်ပြီး လူတစ်ယောက်အား စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း၊ အရှက်ရစေခြင်း၊ ထိတ်လန့်စေခြင်းများ ဖြစ်စေနိုင်သည်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူလက်ခံသည့် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော ဆက်ဆံမှု၊ ကလူကျီစယ်မှု သို့မဟုတ် ခင်မင်ရင်းနှီးမှုများကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှောင့်ယှက်ခြင်းဟု မှတ်ယူခြင်း မပြုရ။

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခြိမ်းခြောက် အနိုင်ကျင့်ခြင်း သည် တစ်ကြိမ်တစ်ခါ ဖြစ်ရုံဖြင့် အထမြောက်သည့်အတွက် မည်သို့သော ဆိုးရွားသည့် အပြုအမူ သို့မဟုတ် မှတ်ချက်ပြုမှုကိုမဆို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနိုင်ကျင့်မှုအဖြစ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမည် ဖြစ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှောင့်ယှက်မှုနှင့် ပတ်သတ်သော ဥပမာတစ်ချို့ကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားပြီး ၎င်းတို့သာ ဖြစ်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။

 • ထိပုတ်ခြင်း၊ တို့ဆိတ်ခြင်း၊ ပွတ်ခြင်း၊ နမ်းခြင်း၊ ဖက်ခြင်း၊ ပွတ်သပ်ခြင်း နှင့် မသင့်တော်သော ထိတွေ့မှုများ အစရှိသည့် လက်သင့်မခံနိုင်သော ကိုယ်ထိလက်ရောက် ထိတွေ့မှုများ။
 • တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံ၊ အပြုအမူ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ (သမီးရည်းစား) အဆက်အသွယ်များ၊ ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး အနေကျဉ်းကျပ်စေသော မှတ်ချက်များ ချမှတ်ပြောဆိုခြင်း။
 • လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့ လိင် အခြေပြု ဟာသများ နောက်ပြောင်ပြောဆိုခြင်း၊ မှတ်ချက်ပြုခြင်း။
 • ကနဦးတွင် ငြင်းဆိုထားသည့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ တောင်းဆိုခြင်းများ၊ ချိန်းတွေ့မှုများကို ထပ်တလဲလဲ တောင်းခံခြင်း။
 • လူတစ်ယောက်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ သို့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဘောင်ကျော်သည့် မသင့်တော်သော မေးခွန်းများ မေးခြင်း၊ မဟုတ်မမှန်သော သတင်းများ ဖြန့်ခြင်း။
 • လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချဉ်းကပ်မှုများကို ငြင်းဆန်သဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း။
 • လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ်ရန်အတွက် ကတိကဝတ်များ ပေးခြင်း။
 • လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ပုဂ္ဂလိက လူမှုဘဝအကြောင်းကို အတင်းအကြပ် မေးမြန်းခြင်း သို့မဟုတ် အပြုသဘောမဆောင်သည့် အရိပ်အမြွက်များ ပြုခြင်း။
 • ယုတ်ရင့်ကြမ်းတမ်းသော ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ၊ စာတိုပေးပို့မှုများ၊ စာများ၊ email နှင့် computer screensaver များ၊
 • လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ သရုပ်ဖော်မှုများ၊ မသင့်တော်သော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖော်ညွှန်းမှုများ ကို ပုံဆွဲ၍ဖြစ်စေ၊ ပန်းချီများမှဖြစ်စေ ပြသခြင်း။
 • လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖော်ညွှန်းနေသော အပြုအမူများ။
 • မသင့်တော်သော နေရာများသို့ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း။
 • လူတစ်ယောက်အား နောက်ယောင်ခံ လိုက်ခြင်း၊ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင် လိုက်လံစုံစမ်းခြင်း။
 • လူတစ်ယောက်ကို ဖြစ်စေ ၎င်း၏ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ချို့ကို ဖြစ်စေ စိုက်ကြည့်ခြင်း၊ ညစ်ညမ်းသော အကြည့်ဖြင့် ကြည့်ခြင်း။

၅။ မမှန်မကန် သတင်းလွှင့် ပြောဆိုခြင်း

မမှန်မကန် သတင်းလွှင့် ပြောဆိုခြင်းသည် အများရှေ့တွင်ပြုလုပ်သော လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပြီး လူတစ်ဦး (သို့) အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုကို ၎င်းတို့၏ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ လိင်တိမ်းညွတ်မှု များအား အမှန်းပွားစေရန် အားပေးအားမြှောက်ပုခြင်း၊ အလေးအနက်ရှုံ့ချခြင်း၊ အပြင်းအထန်လှောင်ပြောင်သရော်ခြင်းများ ပါဝင်သည်။

၆။ မတရားဖိနှိပ်ပြစ်တင်ခြင်း

မတရားဖိနှိပ်ပြစ်တင်ခံရခြင်းသည် ဤမူဝါဒကို အသုံးပြု တိုင်ကြားသူအား ထိခိုက်နစ်နာစေရန် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မတရားဖိနှိပ် ပြစ်တင်၍ ပြုမူဆက်ဆံခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မတရား ဖိနှိပ်ပြစ်တင် ခံရခြင်းတွင် တိုင်ကြားသူ၊ ဖြစ်ရပ်အား မျက်မြင်တွေ့ရှိသူ (သို့မဟုတ်) တိုင်ကြားခံရသူအား နောက်ကြောင်းပြန် ထိခိုက်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ်
ခြိမ်းခြောက်ခြင်းလည်း ပါဝင်ပါသည်။

ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ပညာရှင်ဆန်ဆန် ပြုမူကျင့်ကြံရေး မူဝါဒအရ တိုင်ကြားမှု လုပ်ငန်းစဉ်

ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် တိုင်ကြားမှု ပြုလုပ်ခြင်း (သို့) စုံစမ်းစစ်ဆေးရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းကြောင့် အလုပ်အကိုင် နှင့် အခွင့်အလမ်းများကို အကျိုးမဲ့ ဖြစ်စေမည် မဟုတ်ပါ။ မိမိ (သို့မဟုတ်) အခြား ဝန်ထမ်းတစ်ဦး မှ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော
အနိုင့်အထက်ပြုခြင်း၊ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း အပြုအမူများကို ခံစားနေရပါက ၎င်းအကြောင်းအရာကို ဤမူဝါဒပါ လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။

တိုင်ကြားမှုကို နှုတ်အားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စာဖြင့်ရေး၍ဖြစ်စေ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ နှုတ်အားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော တိုင်ကြားမှုများတွင် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာ HRBPs/HR Head များမှ မှတ်တမ်း တင်ထားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဖြစ်ပွားမှု(များ)၊ ပြုလုပ်သူ(များ)၏ အမည် နှင့် ရာထူး၊ ဖြစ်ပွားသည့်ရက်၊ အချိန်နှင့် နေရာ၊ မျက်မြင်သက်သေများနှင့် ဖိနှိပ်ခံရသူမှ အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းအား ရပ်တန့်ရန် ကြိုးစား အားထုတ်မှုများ အပါအဝင် အခြားသော အချက်အလက်များကို အသေးစိတ် ပြောပြနိုင်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။

တိုင်ကြားမှုအား လက်ခံရရှိပြီးနောက် HRBP/HR Head မှ နည်းလမ်းတကျ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု စတင် ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ စစ်ဆေးစဉ် ကာလတစ်လျှောက်လုံးကိုလျှို့ဝှက်အဆင့်ထားရှိမှု၊ တရားမျှတမှု နှင့် ဘက်မလိုက်မှုများဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ် တစ်လျှောက်လုံးတွင် တိုင်ကြားသူ၊ နှောင့်ယှက်သူ တရားခံနှင့်
၎င်းဖြစ်ပွားမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ တစ်စုံတစ်ရာကို သိရှိသော သက်ဆိုင်ရာ မည်သူမဆို တစ်ယောက်ချင်းစီအား လူတွေ့မေးမြန်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် စုံစမ်းစစ်ဆေးသူမှ စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်များနှင့် ဖြစ်ပွားမှု အကြောင်းအရာကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်၍ ၎င်းအနှောင့်အယှက်ပေးမှု အမှန်တကယ် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ရှိ/မရှိကို ဆုံးဖြတ်သွားမည်
ဖြစ်ပါသည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု အဆုံးတွင် စစ်ဆေးသူမှ စွပ်စွဲချက်များ၊ သက်သေ အထောက်အထားများ၊ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများ နှင့် ကောက်ချက်ချမှုများပါဝင်သည့် အစီရင်ခံစာ တစ်စောင်ကို တိုင်ကြားသူ၊ ဖိနှိပ်သူဟု ယူဆရသူ၊ သက်ဆိုင်သူများ (manager/ supervisor/HRBP) ထံသို့ ထုတ်ပြန်ပေးပို့သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရမည့် အရာရှိများ

လုပ်ငန်းခွင် အတွင်း ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း (သို့) ခြိမ်းခြောက် ခြင်းများအတွက် ညှိနှိုင်းဖြန်ဖြေပေးရန် သတင်းအချက် အလက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ကူညီပံ့ပိုးပေးရန် အတွက် ကမ္ဘောဇဘဏ်တွင် ဆက်သွယ်ရမည့် အရာရှိများ ထားရှိထားပါသည်။

အရာရှိများ၏ တာဝန်များမှာ –

၁။ ဝန်ထမ်းများ၏ တင်ပြချက်များကို နားထောင်၍ ၄င်းတို့၏ ပြဿနာများအား ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းများ ကို ထောက်ပံ့ပေး ရမည်။
၂။ လုပ် ငန်းခွင် အတွင်း ဤ မှုဝါဒ အား သိရှိပြန့်ပွားစေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။၁။ ဝန်ထမ်းများ၏ တင်ပြချက်များက နားထောင်၍ ၄င်းတို့၏ ပြဿနာများအား ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းများ ကို ထောက်ပံ့ပေး ရမည်။
၃။ ကမ္ဘောဇ ဘဏ်၏ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများ အရလျှိ်ဝှက်ချက်များ ကို နှစ်ဘက်မျှတစွာ စောင့်ထိန်း ရမည်။

ဤမူဝါဒအရ ဝန်ထမ်းများ၏ သက်ဆိုင်ရာ HR Business partner များသည် ပထမဆုံး ဆက်သွယ်ရမည့် အရာရှိများ ဖြစ်ပါသည်။ ပထမအဆင့် အစီရင်ခံမှုအဖြစ် Head of HRBP ထံသို့ တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယအဆင့် အစီရင်ခံမှုအဖြစ် Head of Human Resources ထံ တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

အခန်းကဏ္ဍများနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ

၁။ ဝန်ထမ်းများအားလုံးသည် အောက်ပါတို့အတွက် တာဝန်ရှိပါသည်။

 • ဤ မူဝါဒနှင့်အညီ လိုက်နာကျင့်သုံးရမည်။
 • လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို လေးစား တန်ဖိုးထားကာ ပညာရှင်ပီသစွာ ပြုမူဆက်ဆံရမည်။
 • တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသော အမူအကျင့်များ ကြုံတွေ့ရှိပါက တိုင်ကြားမှု လုပ်ငန်းစဉ်များ အတိုင်း လိုက်နာ၍ အသိပေးတိုင်ကြားရမည်။
 • လိုအပ်ပါက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ လျှို့ဝှက်အဆင့်ကို ထိန်းသိမ်းပြီး တိကျမှန်ကန်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ရိုးသာစွာ ဖြင့် တင်ပြရမည်။

၂။ မန်နေဂျာများသည် အောက်ပါတို့အတွက် တာဝန်ရှိပါသည်။

 • ကောင်းမွန်သည့် အမူအကျင့်များဖြင့် အမြဲပြုမူဆောင်ရွက်နေစေရန် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လေ့လာစောင့် ကြည့်နေရမည်။
 • ပိတ်ပင်ထားသည့် အပြုအမူများအတွက် တိုင်ကြားမှုများ လက်ခံရရှိပါက HR ဌာနသို့ အသိပေးရမည်။
 • တိုင်ကြားချက်များ ဖြေရှင်းခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် လိုအပ်သည်များကို HR ဌာနမှ မန်နေဂျာသို့ လမ်းညွန်ချက်ပေးပါမည်။
 • အချက်အလက်များ ရယူခြင်းနှင့် တိုင်ကြားမှုကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများကို မှတ်တမ်းတင်၍ လုံခြုံစိတ်ချရသော နေရာတွင် ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။

HR ဌာန ဝန်ထမ်းများသည် အောက်ပါတို့အတွက် တာဝန်ရှိပါသည်။

 • ပါဝင်ပတ်သတ်သူများကို သက်ဆိုင်ရာ HR မူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံပေးခြင်း၊ လမ်းညွန်ပြသ ပေးခြင်း။
 • တရားမျှတမှုမရှိစွာ ဆက်ဆံခံရသည်ဟု ယုံကြည်သော ဝန်ထမ်းများကို ရွေးချယ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းများ အသိပညာပေးခြင်း၊
 • အချက်အလက်များကို လျှို့ဝှက်အဆင့်အဖြစ် လိုက်နာထားရှိခြင်း။ သို့သော် ရရှိလာသည့် အချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာ အကြီးတန်း မန်နေဂျာများနှင့် Corporate Legal အား အကျဉ်းချုံး တင်ပြ၍ သင့်လျော်သည့် နောက်ဆက်တွဲလုပ်ဆောင်မှုများအတွက် စီစဉ်ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
 • တိုင်ကြားချက်များကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် အညီ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း။
 • ယခင်တိုင်ကြားချက်များ ဖြေရှင်းပြီးပါက လုပ်ဆောင်ချက်များကို စောင့်ကြည့်ခြင်း။

မဟုတ်မမှန်လီဆယ် တိုင်တန်းချက်များ

မသင့်တော်သော အပြုအမူဟု တိုင်ကြားမှုကို ပြစ်မှုထင်ရှား မတွေ့လျှင် စစ်ဆေးမှုမှ ချမှတ်သောဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် အကြောင်းပြချက်များကို တိုင်ကြားသူအား အသိပေးရပါမည်။

မူဝါဒသည် ကောင်းမွန်သော စိတ်စေတနာဖြင့် တိုင်ကြားသော ဝန်ထမ်းကို အကာအကွယ် ပေးပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ တိုင်ကြားသော ဝန်ထမ်းကို ဖိနှိပ်ခြင်း၊ ခွဲခြားခြင်း တစ်စုံတစ်ရာ ပြုလုပ်မည် မဟုတ်ပါ။ သို့ရာတွင် ဝန်ထမ်းများ အနေဖြင့် ဤမူဝါဒအရ တိုင်ကြားမှုပြုလုပ်မည်ဆိုလျှင် သတင်းအချက်အလက်များကို တိကျမှန်ကန်စွာ ပေးရန် အရေးကြီးပါသည်။

အကယ်၍ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် အခြားဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏ ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်ညှိုးနွမ်းစေလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖျက်လိုဖျက်ဆီး သို့မဟုတ် စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေသော စွပ်စွဲခြင်းများ ပြုလုပ်ပါက ဝန်ထမ်းကို သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတိုင်း အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အခြေအနေမျိုးတွင် တိုင်ကြားသော ဝန်ထမ်းအား တိုင်ကြားခံရသော ဝန်ထမ်းမှ ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းများ ပြုလုပ်ကောင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ အရေးယူခြင်း

ကမ္ဘောဇဘဏ်အနေဖြင့် ဤလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ပညာရှင်ဆန်ဆန် ပြုမူကျင့်ကြံရေး မူဝါဒ (Professional Behavior Policy – PBP) ကို ချိုးဖောက်မှုများအတွက် လုံးဝသည်းမခံသည့် (zero-tolerance) ကို ကျင့်သုံးသည့်အတွက် တိုင်ကြားမှုများအားလုံးကို စုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမည် ဖြစ်သည်။ PBP မူဝါဒအပေါ် မည်သို့သော ချိုးဖောက်မှုမျိုးကိုမဆို အောက်ဖော်ပြပါ စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ အပြစ်ပေးမှုများအားဖြင့် အရေးယူသွားမည် ဖြစ်သည်။

 • နှုတ်ဖြင့်၊ စာဖြင့် သတိပေးခြင်း
 • နှစ်စဉ်လစာတိုးပေးခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့ ရာထူးတိုးပေးခြင်းကို နောက်ရွှေ့ထားခြင်း
 • ရာထူးချခြင်း
 • အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခြင်း (သို့) စာချုပ်အား အဆုံးသတ်ခြင်း
 • ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်း

ကမ္ဘောဇဘဏ်သည် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ပညာရှင်ဆန်ဆန် ပြုမူကျင့်ကြံရေး မူဝါဒ (Professional Behavior Policy – PBP) ကို ရေးဆွဲရာတွင် BCGE မှ ဖြည့်စွက်မှုများ၊ အကြံပြုချက်များကို အသိအမှတ်ပြုပါသည်။

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ကျား၊ မ တန်းတူညီမျှရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအသင်း (Business Coalition for Gender Equality – BCGE) သည် ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက် ကိုယ်ကျိုးမဖက်သော အသင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ကျား၊မ တန်းတူညီမျှရေးအား အလေးပေးအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နေသော ကုမ္ပဏီကြီးများ ပူးပေါင်းထားသည့်
အသင်းကြီးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘောဇဘဏ်အနေဖြင့် BCGE နှင့် ပူးပေါင်းကာ ကျားမတန်းတူညီမျှရေး အတွက် သင်တန်းများ၊ အသိပညာပေးမှုများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။