ထပ်မံတိုးမြှင့်လိုက်သော စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း၏ အတိုးနှုန်းအသစ်များ

လေးစားအပ်ပါသော ကမ္ဘောဇဘဏ်သုံးစွဲသူ ပြည်သူများ 

ကမ္ဘောဇဘဏ်မှ အောက်တိုဘာလ ၂၅ရက်နေ့မှစ၍  တိုးမြှင့်လိုက်သော စားရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း၏ အတိုးနှုန်းအသစ်များကို customer များ ခံစားရယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။

အတိုးနှုန်း နှင့် ကာလအပိုင်းအခြား

ရက် ၃၀ရက် ၆၀ရက် ၉၀
တစ်နှစ်လျှင် ၈%တစ်နှစ်လျှင် ၈.၂၅%တစ်နှစ်လျှင် ၈.၅%

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များပါဝင်ပါတယ်။

***အတိုးနှုန်းအား မည်သည့်အချိန်၌မဆို ပြင်ဆင်ရန် (သို့မဟုတ်) ဖြည့်စွက်ရန် ကမ္ဘောဇဘဏ်တွင် အခွင့်အာဏာရှိပါသည်။ ဘဏ်သည် ပြင်ဆင်သည့် စည်းကမ်းချက်များအား ဘဏ်၏ Website တွင် ထုတ်ပြန်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ဘဏ်မှသင့်တော်သည့် အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုခုဖြင့်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားနိုင်သည်။ Website ပေါ်တွင် ထုတ်ပြန်သည့် ပြင်ဆင်ချက်များအပါအဝင် အဆိုပါစည်းကမ်းချက်များကို ပုံမှန်စစ်ဆေးရန် ငွေအပ်နှံသူတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။

Customer များအနေဖြင့် ကမ္ဘောဇဘဏ် စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းအား တစ်ဦးတစ်ရောက်တည်း စာရင်း (သို့) တစ်ဦးထက်ပို၍ တွဲဖက်စာရင်း စသည်ဖြင့်  ကမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲတိုင်းတွင်  မှတ်ပုံတင်နှင့်တစ်ကွ ဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။

ရက် ၃၀၊ ရက် ၆၀ နှင့် ရက် ၉၀ စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းသို့ အပ်ငွေများကို ကမ္ဘောဇဘဏ်အကောင့်မှ လွှဲပြောင်းခြင်းဖြစ်စေ၊ ချက်လက်မှတ််ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ငွေသားဖြင့်ဖြစ်စေ အပ်နှံနိုင်ပါသည်။ 

အတိုးနှုန်းအသစ်များကိုရယူခံစားရန် အခုပဲ စာရင်းဖွင့်လိုက်ပါ။

အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက 09 9510 18555 သို့မဟုတ် 8555သို့ ခေါ်ဆိုမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။