သင်္ကြန်ပိတ်ရက်အတွင်း အသုံးပြုနိုင်သော ATM တည်နေရာများ

သင်္ကြန်ပိတ်ရက်အတွင်း အသုံးပြုနိုင်သော ATM တည်နေရာများ

လေးစားအပ်ပါသော ကမ္ဘောဇဘဏ် အသုံးပြုသူများ  ကမ္ဘောဇဘဏ်အနေဖြင့် Customer များ၏ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် အစဉ်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိရာ သင်္ကြန်ပိတ်ရက်ကာလအတွင်း ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ customer များ ငွေသားထုတ်ယူအဆင်ပြေစေရန် အသုံးပြုနိုင်မည့် ATM တည်နေရာများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါသည်။   

အသုံးပြုနိုင်မည့် ATM တည်နေရာများကို အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင်  ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ATM Available in Yangon

Terminal NameAddress
Ocean East PointNo(62), Mahar Bandula St, Pazundaung Tsp, Yangon.
U Wizarya LanNo(278/B), U Wizaya Road, Kamayut Tsp, Yangon.
Kyauk Myaung Market M-2No(206), Kyitekasan Road, Kyar Kwet Thit Qt, Tamwe Tsp, Yangon.
Inya Lake HotelNo 37, Kabaraye Pagoda Road, Mayangone Tsp, Yangon.
Junction City BranchCorner of Shwe Dagone Pagoda Road and Bogyoke Aung San Road,Pabaltan Township,Yangon
City Mart 6 mileNo.(69),(11) Ward,Innya Lag,6.5 miles,Pyay Road,Hlaing Town Ship.Yangon.
9 MILE (U3)No (147), Airport View Tower (B), Pyay Road, 9 Mile, Mayangone Tsp, Yangon,
SULE PAGODA ROAD BranchNo(232), Sule Pagoda Road, Kyuaktada Township, Yangon.
Airport (u-3) DepartureMingalardon Airport, Mingalardon Township, Yangon
Kamaryut Branch-1 - 2U615/1, Pyay Road, Kamayut Township, Yangon
MICT Park Branch (U2)Room No(101,102,103,112,113,114), Ground Floor, Building (18), MICT Park, Hlaing Nal Myay, Hlaing Tsp, Yangon.
Kyun Taw Lan m-2Unit(1),Junction Square Compound, Kyun Taw St, Sanchaung Township, Yangon
Ocean 9MileCorner of Pyay Road and Tawin St, Thiri Condo, 9 mile, Mayangone Tsp, Yangon
American EmbessyAmerican Embessy, University Avenue Road, Yangon.
Botahtaung Pagoda RoadNO(182/194), Batahtaung Pagoda Road, (1) Qt, Pazundaung Tsp, Yangon.
PazundaungNo(117/119), Golden Gate Tower, Upper Pazondaung St, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
ThamineNo(6/D-2), Kyite Wine Pagoda St, Thamine Qt, Mayangone Tsp, Yangon.
TAIKKYI BRANCH U2No(209), Yangon-Pyay Road, Station Qt, Taik Kyi Tsp, Yangon.
HLAINGTHARYAR-4 (U3)No (02), Ground Floor,Corner of Tapin Shwe Htee St & Nyaung Tone St, Hlaingtharya Tsp, Yangon.
Aung San Stadium BranchNo (20/22), Ahlanpya Pagoda St, & Gyo Phyu St, (7)Qt, Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon.
Min Galar DoneNo(170), Khayaypin St, (2/Kha)Qt, Mingalardon Township, Yangon.
SOUTH DAGON-1 (U3)No(13), Corner of Pyihtaungsu Road & Mya Sabal St, (24) Qt, Near South Dagon Industrial Zone , South Dagon Tsp, Yangon.
Hmawbi Branch U5No (410), (3) Quarter, Yangon Pyay Road, Hmawbi Tsp, Yangon
Wai Za Yan TarNo(280/281), Waizayantar St, (6) Qt, South Okkalaapa Tsp, Yangon.
North OkkalapaNo(315/Ka-4), (Ga)Qt, Thanthumar St, North Okkalar Township, Yangon
Yankin-1 Br_ m-2Building (17), Room(002) right, Moe Kaung St, 13 Qt, Yankin Tsp, Yangon.
AIR KBZ88, Pyay Road, Ward (11), Hlaing Township, Pyay Road.Yangon
Strand Office Complex M-5No (53), Cor of Merchant St and Bo Sun Pat St, Pabedan Tsp, Yangon.
South OkkalapaNo(586), Thanthumar St, (7)Qt, South Okkalarpa Township, Yangon
9-mile Br; M-1No (147), Airport View Tower (B), Pyay Road, 9 Mile, Mayangone Tsp, Yangon,
Lan Ma Daw-1 M-1Lanmadaw(1) Block-B, Unit 01-06/07, Lanmadaw Condo Center, Lanmadaw Road, Latha Township, Yangon.
ParamiNo (39), Parami Road, (8) Qt, YanKin Tsp, Yangon.
Sakura ResidenceNo(9), Corner of Innyar St and Pan Wah St, Kamayut Tsp, Yangon
Yuzana Plaza BranchYuzana Plaza, Banyardala St, Yangon.
8 Miles Branch (2U)No(95-A), 8 mile Business Center, Level-1, Unit (A), Kyite Wine Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon.
Nyaung Pin Lay ZayNo(48), Lanmadaw St, Latha Tsp, Yangon.
Insein PaukTawWa Branch M-3No (548), Bayintnaung Road, Pauktawwa Qt, Insein Tsp, Yangon
Lower Kyi Myin Daing BranchNo (279), Lower Kyee Myin Dine Road, Ahlone Tsp, Yangon.
Shwe Taung Gyar Branch ( M-3 )No(10), Golden Valley Street, Golden Valley Ward(2), Bahan Township, Yangon.
Middle Baho Road BranchNo.(64),Corner of Middle Baho Road & U Aung Min Road,(2) Quarter,Mayangone Township, Yangon.
Lwis Road ( Sake Kan Thar )No (131), Seik Kan Thar Road, (7)Qt, Kyauk Tada Tsp, Yangon.
San Chaung Branch U2No (129), Shwe Pyi Aye Yeik Mon Housing, Kyun Taw (South Qt), Sanchaung Tsp, Yangon.
Khay Mar Thi RoadNo (259/ A), Kay Mar Thi Road, (Ga) Qt, North Okkalapa Tsp, Yangon.
UWZYL-2 M-1No( 355 ), U Wizarya Road, Sanchaung Township, Yangon.
PEARL CONDO BranchRoom No(G-15), Building No(B), Ground Floor, Pearl Condo, Corner of Kabar Aye Pagoda Road and Sayar San Road, Sayar San (South) Qtr, Bahan Township, Yangon.
NORTH OKKALA 2 ZAY (U2)No (76/Kha), (77/Ka), Thu Dama Road, (2) Qt, North Okkalapa Tsp, Yangon.
West Shwe Gone Dine ( M-2 )No.(133/B),West Shwe Gone Daing Road,West Shwe Gone Daing Quarter,Bahan Township, Yangon.
Phyar Pone Street BranchNO.(49/A),(Corner Of Kyun Taw Road and Phyar Pon Road ),Kyun Taw (south) Quarter, San Chaung Township,
Yangon.
Myanmar center Br m-1No (192), Ground Floor (G-26,G-27), Hoang Anhgia Lai Myanmar Co.,Ltd, Myanmar Center, Vietnum Building,
Kabar Aye Pagoda Road, Mayangone Tsp, Yangon.
ALONE BRANCH M-2No(331), Kan Nar Road, Ahlone Township, Yangon.
Alone Htaw Lee GwaeNo (43/44), (A), (2/A),(3/A),(4/A), Kannar Road, Sin Min Qt, Alone Tsp, Yangon.
Phaw Kan Branch ( Insein )No(62),Under Mingalardone Road,Phaw Kan,Innsein,YGN
Botahtaung m-2No(178),Bo Aung Kyaw Road, Botahtaung Township, Yangon.
Ba Yint Naung Branch m-2No(Nya-48/49), Ground Floor, Yuzana Road, Bayint Naung Pwe Yone, Mayangone Township, Yangon
Dawbon M-2No(265/269), Min Nandar Road, Bama Aye Qt, Dawpon Tsp, Yangon.
Mahar Bandula Road BranchNo(567), Corner of Merchant Road & Mahar Bandula Park Road , (2) Qtr, Kyauktada Township, Yangon.
Theingyi Zay Branch-2 U2No(16), C-3, Corner of Anawyahtar Road & Shwe Dagon Pagoda Road, Pabedan Township, Yangon.
Insein Kyo GoneNo (31-A), Mahar Thukhitar Road, East Gyo Gone, Insein Tsp, Yangon.
MinYeKyawSwar Branch U2Building (A-1), MinYeKyawSwar Road, MinYeKyawSwar Business Building Project,
Lanmadaw Tsp, Yangon.
University Avenue-2 M-2No.(130),University Avenue Road,(9) Quarter,Kamaryut Township,Yangon.
Merchant RoadNo(53), Corner of Merchant St & Bosonpat St, Pansodan Tsp, Yangon.
North Dagon Branch U2No(36), Pinlone Road, 32 Qt, Dagon (North) Tsp, Yangon.
Shwe Pyi Thar -2 m-2No (5/4-157), Corner of Bogyoke Street & Khine Marlar Street, 5 ward, Shwe Pyi Thar Tsp, Yangon.
Kamarkyi ( TKA)No (7), Corner of Shu Khin Thar St & Yadanarpon St, Kamarkyi Housing Project, (9)Qt, Tharkata Tsp, Yangon.
HLEGU (U6)No (23), Yangon-Mandalay Old Road, Aung Mingalar Qt, Hlegu Tsp, Yangon.
Tharkayta Branch ( 2U )No(165), Zingama St, (2) North Qt, Thakata Tsp, Yangon.
BAHOSI BRANCH U2No(770-774), Corner of Bogyoke Aung San St and Phoe Yarza St, Lanmadaw Township, Yangon
New University Avenue M-2No(441), Room-Ground Floor (Level-1/2), New University Avenue St, Sayar San Qt, Bahan Tsp, Yangon.
Htauk Kyant M-2No(51/Ka), Nat Yay Twin Qt,Yangon-Pyay Road, Mingalardon Tsp, Yangon
SANCHAUNG BAHO RD BR 2UNo.(63,65),Ground Floor(C+D),Baho Road,Thiri Khay Mar Ward, San Chaung Tsp
THUWUNNA BRANCH (U2)No(5), (24)Qt, Thuwana Housing Development Project, Thanthumar Road, Thingagyun Tsp,Yangon.
Ka Mar Yut-1 (M-3)615/1, Pyay Road, Kamayut Township, Yangon
Phaw Kan City MartNo.(13,1/B),Lower Mingalar Done Road,Phaw Kan Quarter,Yangon.
MOEKAUNG YADANAR HOSPITALNo. 15, Moe Kaung Road, 15 Ward, Yankin Township, Yangon, Myanma
Capital TharkaytaNo(14), Min Nanda St, Dawpone Tsp, Yangon.
Market PlaceNo(405/A), Dhamazaydi St, Shwe Taung Kyar (2) Qt, Yangon.
KANTHARYAR MALLConer Of Kan Yeik Thar Road & U Aung Myat Road, Yangon
HLAINGTHARYAR-3 (U5)No (285/286/A-B), Corner of Sein Pan Myaing St & Tay Yin St, Near Mee Kwet Zay, 7 Qt, Hlaingtharya Tsp, Yangon.
JASMINE PALACE HOTELNo (341), Pyay Road, Sanchaung Tsp, Yangon.
CITY MART THANLYINKyauk kyite Pagoda , Aung Char Thar Qtr ,Thanlyin
Ocean TamweNo(148/149/150/151), Corner of East Shwe Gone Dine St & Banyardala St, Tamwe Tsp, Yangon.
Yaykyawzay City martYay Kyaw Road, Yay Kyaw City Mart Supermarket, Pazundaung Township, Yangon.
Pazuntaung Branch (2U)No(117/119), Golden Gate Tower, Upper Pazondaung St, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
Sule SquareNo.(221),Sule Pagoda Road,Kyauktada Township.Yangon
Bo Myat Htun LanNo(189-191), Bo Myat Tun St, 9 (Middle) Qt, Bothahataung Tsp, Yangon.
SECRETARIAT OFFICEThein Phyu Road, Middle Block, Yangon
KHAYMARTHI RD BRANCH (U2)No (259/ A), Kay Mar Thi Road, (Ga) Qt, North Okkalapa Tsp, Yangon.
Ka Mar Yut-1 (M-3)615/1, Pyay Road, Kamayut Township, Yangon
Phaw Kan City MartNo.(13,1/B),Lower Mingalar Done Road,Phaw Kan Quarter,Yangon.
NORTH DAGON-2 (U3)No(145), Bo Hmue Ba Htoo St, (42)Qt, Dagon (North) Tsp, Yangon.
TECHNOLOGY PARAMIInformation and Communication Technology Compound, Mayangine Tsp, Yangon.
MOEKAUNG YADANAR HOSPITALNo. 15, Moe Kaung Road, 15 Ward, Yankin Township, Yangon, Myanma
NORTH DAGON-1 (U3)No(36), Pinlone Road, 32 Qt, Dagon (North) Tsp, Yangon.
Capital TharkaytaNo(14), Min Nanda St, Dawpone Tsp, Yangon.
HLAINGTHARYAR-1 (U3)No(1946), Premium St, (6) Qt, Industrial Zone (2), Hlaingtharya Tsp, Yangon.
Market PlaceNo(405/A), Dhamazaydi St, Shwe Taung Kyar (2) Qt, Yangon.
KANTHARYAR MALLConer Of Kan Yeik Thar Road & U Aung Myat Road, Yangon
HLAINGTHARYAR-3 (U5)No (285/286/A-B), Corner of Sein Pan Myaing St & Tay Yin St, Near Mee Kwet Zay, 7 Qt, Hlaingtharya Tsp, Yangon.
JASMINE PALACE HOTELNo (341), Pyay Road, Sanchaung Tsp, Yangon.
CITY MART THANLYINKyauk kyite Pagoda , Aung Char Thar Qtr ,Thanlyin
7/8 Lan Sone ( NDGN )No (1055), Pyi Htaung Su Road, (38)Qt, Dagon Myo Thit North Tsp, Yangon.
Ocean TamweNo(148/149/150/151), Corner of East Shwe Gone Dine St & Banyardala St, Tamwe Tsp, Yangon.
Yaykyawzay City martYay Kyaw Road, Yay Kyaw City Mart Supermarket, Pazundaung Township, Yangon.
Sule SquareNo.(221),Sule Pagoda Road,Kyauktada Township.Yangon
Bo Myat Htun LanNo(189-191), Bo Myat Tun St, 9 (Middle) Qt, Bothahataung Tsp, Yangon.
KHAYMARTHI RD BRANCH (U2)No (259/ A), Kay Mar Thi Road, (Ga) Qt, North Okkalapa Tsp, Yangon.
Yangon Computer UniversityYangone Computer University , Hlaw Gar Main Road , Nearly Myanmar Paung Chane Factory,Shwe Pyi Thar
Anaw Yahtar Lan BranchNo (216), Anawyahtar Road, (10)Qt, Pabedan Tsp, Yangon.
UMFCCIMin Ye' Kyaw Swar Road,Lanmadaw Twnsh.Yangon
Super Hotel (MIP U2)No (51/D), Kabaraye Pagoda Road, (10)Qt, Mayangone Tsp, Yangon.
World Wide KTV (SayarSan Rd) (MIP U1)No(60), Sayar San St, Bahan Tsp, Yangon
BAYINTNAUNG-2 (U2)No(313), Cor of Kyansitthar St and (11) St, (1) Qt, Mayangone Tsp, Yangon.
Manhattan Fish MarketNo (44/56), Kan Nar Road, Ground Floor, MMG Tower, Kyauktada Tsp, Yangon.

ATM Available in Mandalay

Terminal NameAddress
Pyin Oo Lwin-1 M-1No (9/ Kha), Corner of Station St and Lashio - MDY St, Pyin Oo Lwin
Famous HotelSadar St ,Sarpay -2 , Yet kwet Gyi-5 , Pyin Oo Lwin
Nyaung Oo ( M-1 )No(13/C), Junction Ahnawyahtar St & Nyaung Oo-Kyauk Padaung St, Nyaug Oo City.
THE CAPITAL MANDALAY80st,Bet 28-29St,ChanAyeTharZan Tsp,Mandalay
Diamond Plaza (2U)78 St, Between 33 St & 34 St, Chanayetharzan Tsp,Mandalay.
Mandalay-35No (32), Ward No(817), (62)St, Bet (31*32)St, Pyi Gyi Myat Shin Qt, Chan Aye Thar San Tsp, Mandalay.
Mandalay-16No(113-Ka), (85) St, (32*33) St Bet, Aung Nan Yeik Thar West Qt, Chanayetharzan Tsp, Mandalay.
Airport MandalayMandalay International Airport, Thadaoo Tsp,Mandalay.
Mandalay-32 m-1No (3+4+11), No (169), Cor of 84 St & 24 St, Pyi Gyi Kyat Tha Yay Qt, Aung Myay Thar San Tsp, Mandalay.
Mandalay-1 M-2No(230), Lan (80), Between 31 St & 32 St, Kinsanarmahe Qt, Chanayetharzan Tsp, Mandalay.
MANDALAY-30 (U3)No(15-Kha), (73)St, Bet (37 & 38) St, Satkyar Nwal Sin Qt, Mahar Aung Myay Tsp, Mandalay.
MANDALAY-22 (U3)No(1), Mingala Mandalay Project, (73) St,Between Thazin St & Nguwa St, Myo Thit (1) Qt, Chanmaytharzi Tsp, Mandalay.
MANDALAY-25 (U3)No (160), Corner of (64)St & Manawhayi St, Myo Thit (3) Qt, Chan Mya Thar Si Tsp, Mandalay.
MANDALAY-20 (U2)No(19), (26) St, 88 St & 89 St Between, Thiri Hay Mar East Qt, Chanayetharzan Tsp, Mandalay.
Man-Mingalarzay (Mandalay-5) M-2No(746), 30 St, Between 71 St and 72 St, Chanayetharzan Tsp,Mandalay.
Zi Wa Ka Medical shopZiwaka Medical Shop/30th St., Between 76th St x 77th St.
MDY Ministry OfficeBet 65 x 66 st , Bet 24 x 25 St , ChanMyaTharZi Tsp , Mandalay
MANDALAY-10 (U2)No(313), 35 St, (82*83) Bet , East Yadanbumi, Maharaungmyay Tsp, Mandalay.
Mandalay-19 m-2No(13-D), 66 St & 77 St Between, Maharaungmyay Tsp, Mandalay.
MANDALAY-33 (U2)No (453), Cor of(33 & 81) St, No (556), Aung Nan Yeik Tha East Qt, Chan Aye Thar San Tsp, Mandalay.
Meiktila Branch-1 (2U)No(118), Yangon-Mandalay Rd, Thirimingalar Quarter, Meikhtila
Kyauk Se branchNo-Ma Ya(404), Yangon-Mandalay St, Kyat Min Ton St, Min Qt, Kyauk Se, Mandalay.
MADAYA (U2)No(41), No(2) Myothit Qt, Corner of Bayintnaung & 25 St, Madayar City, Mandalay.
Nyaung Oo ( M-2 )No(13/C), Junction Ahnawyahtar St & Nyaung Oo-Kyauk Padaung St, Nyaug Oo City.
Bagan Myot Thit Branch(1U)No (12), Corner of Lanmadaw (KhaYay)Road and (5) Street, Anawyahtar Qtr, Theingha Yat, Bagan Myot Thit, Nyaung Oo, Mandalay Division.
Meikhtilar Branch-5No( 19/8 Pyi Thar Yar ), Between Pyi Thar Yar (2) street & (3) street, Beside of Yangon-Mandalay Highway,
Pyi Thar Yar Quarter, Meikhtilar, Mandalay division.
ThaziNo(4/D), Meikhtilar-Taunggyi Road, (1) Qt, Tharsi Tsp, Mandalay
Pyaw BweNo(52),Mahar Badula Road, Myinbat Qt, Pyaw Bwe City, Mandalay
NYAUNG U RAILWAY
Meikhtilar TTCKyaukpantaung & Meikhtilar st, Pauk Chaung Ward, Meikhtilar City
MAY MAY JELLYH(207), 51St, Kwan Thar St and Ka Nyaung Min Thar Gyi St, Pyi Gyi Tagon Tsp, Mandalay
MANDALAY BEER80St, Corner of 8St, Auyin Gone Qtr, Mandaly.
World WideCorner of (35*53), Mahar Aung Myay Township, Mandalay Division.
Nilar Yoma m-2 ( MTLA )Nilar Yoma Petrol Station, Meikhtila.
Meikhtilar TTCKyaukpantaung & Meikhtilar st, Pauk Chaung Ward, Meikhtilar City
MAY MAY JELLYH(207), 51St, Kwan Thar St and Ka Nyaung Min Thar Gyi St, Pyi Gyi Tagon Tsp, Mandalay
MANDALAY BEER80St, Corner of 8St, Auyin Gone Qtr, Mandaly.
World WideCorner of (35*53), Mahar Aung Myay Township, Mandalay Division.
PYIN OO LWIN 3 (U2)No(249), Mandalay-Lashio St, Nyan Taw West (12), Qt (2), Pyin Oo Lwin , Mandalay.
Pyin Oo Lwin-2 M-2No(65-66), Mandalay-Lashio St, (3) Qt, Pyin Oo Lwin
Nilar Yoma m-2 ( MTLA )Nilar Yoma Petrol Station, Meikhtila.
Mandalay-15No(283), (83*84) Bet, Aung Nan Yeik Thar East Qt, Chanayetharzan Tsp, Mandalay.
Ya Mae ThinNo(102), U Paing No(20),28 Qt, Aung Mingalar Qt, Yamethin City, Mandalay
AMARAPURA BRANCH (3U)No(117), Ohtaw Qt, Yay Twin Nyi Naung Qt, (Sagaing- Mandalay Road), Amayapuya Tsp, Mandalay.
MANDALAY-14 (U2)Building No(16), (4)Floor, PyiGyi Mingalar Bus Station, Near Swal Taw Pagoda , Amayapuya Tsp, Mandalay.

ATM Available in Naypyitaw

Terminal NameAddress
Office No.(10)NayPyiTawNay Pyi Taw Office No. (10), Ministry of Home Affairs
Ministry Office-30Ministry of Industry (Office No. 30), ThaPyay Gone (Awine) Round about,
Zayya Htar Ni Road, Near MinThiHa Tea Shop
NAYPYITAW BRANCH-1 2UBank Part(1), Kyaing Tone St, Oaktaya Thiri , Naypyitaw
Nay Pyi Taw Branch- 1Bank Part(1), Kyaing Tone St, Oaktaya Thiri , Naypyitaw
Ocean Nay Pyi TawCorner of Yazahtani St and Mandalay Road, Oakthayathiri Tsp, Naypyitaw.
Nay Pyi Taw Branch-2 ( 1U )No(258/A), Yarza Htarni St, Ywa Kauk Qt, Paung Laung (2), Naypyitaw
NPT Myo Ma MarketShop No (1,2), Yone No (2), Ma (83), Myo Ma Zay, Zayya Thadi Qtr, Zabuthiri Township, Nay Pyi Taw.
Nay Pyi Taw-4Shop Room No(97), Padauk St, Thapyay Gone Zay, Zabuthiri Tsp, Naypyitaw.
NayPyiTaw(3) Branch (2U)No(644/645),Padauk St, Between Padauk(3)st and Tharapi St, Thapyaygone market ,Zabuthiri Tsp, Naypyitaw.
Ministry of Education ( office-13 )Ministery Office Zone,Office No.(13),Ministery Of Education,Naypyi Taw
MINISTRY OF HEALTH & SPORT U1Office (4),Ministry Of Health and Sport
Nay Pyi Taw (5) Branch U3No ( S-261, S-262, S-268, S-269 ), Yaza Thingaha Road, Thapyay Kone Qtr, Zabu Thiri Township, Nay Pyi Taw.
Ministry of Education ( office-21 ) M-1Ministery Office Zone,Office No.(21),Ministery Of Education,Naypyi Taw
Ministry of Education ( office-21 ) M-2Ministery Office Zone,Office No.(21),Ministery Of Education,Naypyi Taw
Ministry Office No(13) U2Ministery Office Zone,Office No.(13),Ministery Of Education,Naypyi Taw
Ministry office 37Ministry of Industry (Office No. 37), ThaPyay Gone (Awine) Round about,
Zayya Htar Ni Road, Near MinThiHa Tea Shop.
Office No(36)NPTAgriculture,Livestock and Irrigation Ministry Office, Office No(36) Naypyitaw
OFFICE 41Ministry of the office of the Union Government (Naypyitaw)
Office No.(9)NayPyiTawNay Pyi Taw Office No. (9), Ministry of Foreign Affairs
Ministry Office-3Ministry of Commerce (Office No.3),  Near MinThiha Tea Shop, Zayya HtarNi Road
Pyinmana M-2No(74), Botauk Htein St, Mingalar Qt, Pyinmanar City.
Pyinmanar 2 BranchNo(7/Sa), Youktwar- Kan Oo Quarter, Pyinmana- Taung Nyo Road, Pyinmana Township, Nay Pyi Taw.
Kempiski HotelJade Villa (11/12), Shwe Pyi Taw Win St, Datkhina Thiri Tsp, Naypyitaw.
Nay Pyi Taw TatkoneU Paing (98), Aungzaya Qt, Yangon-Mandalay Old Road, Tat Kon Tsp, Naypyitaw
EXCELLENT RESTAURANTNo(6), Yangon-Mandalay Old Road, Lelway , Naypyitaw.
EXCELLENT RESTAURANTNo(6), Yangon-Mandalay Old Road, Lelway , Naypyitaw.
Park Royal Hotel Nay Pyi TawNear Bo Shu Ceremony, No(13/14), Naypyitaw Hotel, Datkhina Thiri Tsp, Naypyitaw.

ATM Available in Ayeyarwaddy

Terminal NameAddress
Pathein-1No(232), Maharbadala St, 3 Qt, Pathein City.
Shwe Myin Pyan(Pathein)NO (5), Pathein-Monywa-YayOo St, 15Qt, Pathein
Hinthada Branch M-2No(49), Natmaw St,North Gardan Qt , Hinthada
Hinthada Branch-2 ( 1U )No.(138),Nat Maw Road,Tarkalay Quarter,Hintada.
Nyaung Done Branch 1UU paing No.(73),Field No.(5),Sint Oh Tan Yat,Myoe Ma Quarter,Nyaung Done
Latputtar BranchNo.(118), Merchant Road, (5) Ward, Latputtar Township, Ayeyarwady Devision.
Kyangin BranchNo.(37),Bogyoke Road,Ywar Thit Quarter, Kyan Khin,Ayarwaddy Devision
Pan Ta Naw BranchNo.(M-277+M-278), Bayint Naung Road, Myoquat Thit(2), Myoquat Thit Qtr, Pan Ta Naw Township, Ayeyarwady Divison.

ATM Available in Bago

Terminal NameAddress
TAUNGOO BR 2 (2U)No(362), Kay Thu Madi St, Corner of Yangon-Mandalay Road & Yeik Thar Road, (19/A)Qt, Taunguu.
Taungoo Branch 1(2U)No(362), Kay Thu Madi St, Corner of Yangon-Mandalay Road & Yeik Thar Road, (19/A)Qt, Taunguu.
Yaytarshay BranchNo(31), Yangon-Mandalay Road, (2)ward, Yaytar Shay , Bago.
Bago Branch-2 M-2No(354), Thanatpin St, Shin Saw Pu Qt, Bago.
Paung De BranchNo(55/12),Shwe Taung Road,Min Kwat(3) Quarter,Paung Tal , BGO
Bago Phayargyi BranchNo.(33),Yangon-Mandalay main road,Thaman Gone west,Pharyar Gyie,Bago
Ohin Ship Pin BranchNo.(29/A),Yadanarpone Quarter,Padaung-Taung Goke Road,Ohn Chip Pin.
Bago Branch -1No(237/238), Shwemawdaw Pagoda St, Yone Gyi Qt, Bago
Pyay Branch-1 M-2No(201), Lanmadaw St, Shwe Ku Qt, Pyay.

ATM Available in Kachin

Terminal NameAddress
Myit Kyi Nar Branch M-1No(18), Corner of Station St and Khayay Pin St, Myoma Qt, Myit Kyi Na.
Myit Kyi Nar Branch-2 ( m-1 )U Pai No-22/Nya , No-22 , SaMar St , Ayeyar Block , Myint kyi Nar City .
MYITKYINA AIRPORTNo(105,106,107,108), No(1) Si Pin Thar Yar Zay , Myoe Ma Qtr, Myit Kyi Nar , Kachin State.

ATM Available in Kayin

Terminal NameAddress
Hpa-anNo (88/4), (88/5), Corner of Zay Tan St & Thazin , (2) Qt, Hpa-an .
Hpa-an Shwe Nyaung PinNo (23), Bogyoke Road, Shwe Nyaung Pin, (5) Qt, Hpa-an, Kayin State
Kaw Ka Reik BranchNo(43), Bogyoke Road, (6) Qtr, Kaw Ka Reik, Kayin State.

ATM Available in Magway

Terminal NameAddress
Magwe-1No(464/465), Pyi Taw Thar St, Yanmyoaung Qt, Magwe .
Taung Dwin Gyi BranchNo(101), Magway Road, Shwekyar Inn (2) Qtr, Taung Dwin Gyi , Magway Region
Magwe Branch2 (2U)No(12), Cor of Bogyoke St and Ah.Hta.Ka (2)St, Ywa Thit Pwe Kyo Qt, Magwe.
Chauk BranchNo(21), Lanmadaw Road, (10)Qtr(Eastern Kwat Thit ), Chauk, Magwe Division.
Pokokku Branch-2No(1), West Khan Taw, Myoe Ma Road, (12) Qtr, Pakokku, Magwe Division.
SIN HPYU KYUN BranchNo(65), Lanmadaw Road, Pareikkhayar Yat, (2) Qtr, Sin Phyu Kyun, Magwe Region.
Yesagyo BranchInfront of CB Bank,Beside of Masoe Yein Kyaing Taik,Bogyoke Road,Yasakyo
ThayatNo(176), Department St, Shwe Bon Thar Qt, Thayat Tsp, Magwe.
MAGWE BRANCH 3 (2U)Corner of Thukhitar Road and BEHS(1) Road,Yankin Quarter,Magwe

ATM Available in Rakhine

Terminal NameAddress
Jasmine Napali ReportJasmine Napali Resort, Got Qtr, Ngapali , Rakhine State.
Sittwe Branch 2UNo(10), Lanmagyi St, Yupa(South) Qt, Sittwe.
Ngapali Beach BranchMyapyin-Lonethar-Ngapali Road, Myapyin Quarter, Ngapali Township, Thandwe District , Rakhine State.
Ann BranchNo(113), Airport Shaun Kwin Road, Lower Village Group, (1) Quarter, Ann Township, Rakhine State
Sittwe Branch 3Building No(A), Room No(1,2,3), Eastern of Waitharli Square Sports Groung, May Yu Road, Ma Kyee Myaing Qtr, Sittwe , Rakhine State.
Maung Daw BranchCorner of Bo Chin Pyan Street and Min Bar Gyi Street,No.(1)Quarter Maungtaw
Sittwe Branch 2No (Ahka-2), A Kaunkyon Street, Kyay Pin Gyi Qtr, Sittwe, Rakhine State.
Sittwe Branch 3Building No(A), Room No(1,2,3), Eastern of Waitharli Square Sports Groung, May Yu Road, Ma Kyee Myaing Qtr, Sittwe , Rakhine State.
Maung Daw BranchCorner of Bo Chin Pyan Street and Min Bar Gyi Street,No.(1)Quarter Maungtaw
Sittwe Branch 2No (Ahka-2), A Kaunkyon Street, Kyay Pin Gyi Qtr, Sittwe, Rakhine State.

ATM Available in Shan

Terminal NameAddress
Taung Gyi-1 M-1No(154), Corner of Bogyoke Aung San St & Myat Lay St, Lanmadaw Qt, Taunggyi.
Taung Gyi Mini-1No-B 10, Myo Oo St, Mingalar Oo Qt, Education Building,Taunggyi
Tgi-Mini1(U2)No-B 10, Myo Oo St, Mingalar Oo Qt, Education Building,Taunggyi
Taung Gyi Mini-3East City Circular Road, Shan State (South)
City Square Ocean Center U1Corner of Bogyoke Aung San Street & Yay Htout Oo Street, Taung Gyi , Shan State.
KBZ Tharthana BaikManBogyoke Aung San Street, Kan Out Qtr, Taunggyi , Shan State.
TAUNGGYI GOLF CLUB
Lashio Branch -1 1UNo(C-12/1), Bogyoke St, Lashio
Muse-1No(Ha-1/1), Corner of Pyihtaungsu & Khwar Nyo St, Ho Mo Qt, Muse
Aung Ban Branch(2U)No(47), Pyihtaungsu St, 4 Qt, Aung Ban City.
SS Hotel ( Aung Ban )SS Hotel, Aung Ban
Hnin Shwe Yee HotelYear Thir Qr, National High Way, Aung Ban
VIEW POINT 2 HOTELPyi Daung Su Road, Kalaw - Between Aung Pan Township, Near Aung Pan Township Entrance, Aung Pan Township.
Taung Gyi-2No(10/Ka), Myoma Zay(West) Road, Haw Gone Qt, Taunggyi
Taung Gyi-2 Mini-3No(17), West City Circular Road, Zay Part Qt, Taunggyi, Shan (South)
Nyaung ShweNo(30), Upaing No(95),Lanmadaw St, Kanthar Qt, Nyaung Shwe City, Shan State.
Nyaung Shwe Branch M-2No(30), Upaing No(95),Lanmadaw St, Kanthar Qt, Nyaung Shwe City, Shan State.
Novotel InlayMile Tite Village, Inle, Nyaung Shwe.
Royal Nadi ResortNo (1/4), Shwe Nyaung - Nyaung Shwe Highway Road, Bawyi Thar Village, Nyaung Shwe .
KalawNo (5/10), Min St, (5) Qt, Kalaw , Shan State
Kalaw Branch U2No (5/10), Min St, (5) Qt, Kalaw , Shan State
Yat SaukNo(241), Zay Tan North Qt, Ward No (3), Zay Tan Qt, Yatsauk City, Shan (South)
NAMHSANG BRANCH (U2)No(3/10), Pyihtaungsu Road, No(3)Qt, Nantsan, Shan State.
Aye Thar YarAkwet Gyi (48),U Paing No(51/54), No(5)Qt, Ayetharyar Tsp, Taunggyi , Shan State(South)
AyeTharyar Branch U2Akwet Gyi (48),U Paing No(51/54), No(5)Qt, Ayetharyar Tsp, Taunggyi , Shan State(South)
PRO-1 AYE THARYARNO-6/17,PYI DOWN SU ROAD,QTR-5,AYETHARYAR
NEAR KBZ (ATY-1) BRANCH
Pin LaungNo(10), Pyihtaungsu St, Mingalar Kyet Thit Qt, Pin Laung.
ThipawNo(139), Thayapi St, Pa Tain North Qt, Thi Baw, Shan State (North)
Pin LoneNo(9), Aung Zayar St, (1)Qt, Pin Lone , Shan State (South)
Muse Branch-3 U2No(I-1,2,3), Highway Bus Terminal, Ho Mon Qt, Muse City, Shan (North) State
Muse Branch-4No(61+68),LSO-Muse Highway Rd, 105 mile Myothit, Muse City, Shan State
Taung Gyi-3No (2/329), Yay Htwet Oo Road, Pagoda Phyu, Taunggyi , San State (South)
Mountain Star HOTELNo(303), A Nout Myoe Pat Lan, Chan Mya Thar Si Qtr, Taung Gyi , Shan State.
KHAINGMATTA HOSPITALNo.11/7 Kabawza Street, Yay Aye kwin Qtr, Taunggyi
TAUNGGYI EDU COLLEGETaunggyi Education Collage, Maingalar Oo Qtr, Taunggyi
Hopong Branch M-2No.157, BOGYOK ROAD, AHNOUT QUARTER, HOPONG TOWNSHIP, SOUTH/SHAN STATE
Ming Hsat BranchNo.(96),Anawyahtar Road, Mal Swal North Quarter,Mai Sat,Shan East.
Aye Thar Yar Branch-2 ( M-2 )No.(4),(4) Quarter,Big field(15),Aye Tharyar Industrial Road,Aye Thar Yar
AyeTharYar Wine GardenAyeTharYar Wine Garden,Union Road, Htone Bo Yat, Aye Thar Yar Township,Taunggyi
Shwe Nyaung BranchNO 436/ A , Danathaitdi (2) Quarter, Field No.(71),Shwe Nyaung-Taunggyi Union Road
Pindaya BranchShwe U Min Pagoda Road,Shan Ywar Quarter, Pin Taya
Kyine Tone Branch-2 1UNO.(12)Kyine Lan Quarter ,NO.(1) Road ,Kyine Tone.
Mong Pyak BranchZay Tan Yat, Pyi Taung Su Road (Kyine Tone-Tachileik Road), Mine Pyak City, Shan State.
He' Ho BranchNo(88), Pyi Htaung Su Road, East Qtr, He' Ho, Shan State (South).
He' Ho AirportHehoe City
Sight Khaung BranchNo( Ya/68), Kyauk Talone Road, Aung Zay Yar Qtr, Sight Khaung , Shan State(south).
LoiLin BranchNo.(2/29), U Paing No.(69), No.(88), Gawra Khar Kyaung Lan,(2) Quarter, Loi Lin, Shan State ( South ).
Ywar Ngan BranchNo (Za-467), Pyay Thar Yar Street, Zaytan Qtr, Ywar Ngan , Shan State (South).
Tachilake Branch 3No(28/29), Bogyoke Aung San Road, Parsat Carlaykwin Apartment, Haungleik group, Tachileik , Shan State (East).
Taunggyi Branch 4No(48), East Boundary Road, Thittaw Quarter, Taunggyi, Shan State(South).
Taunggyi Branch 4 (2U)No(48), East Boundary Road, Thittaw Quarter, Taunggyi, Shan State(South).
Su Lar Mu Ni PagodaNear Taunggyi Galf , Taunggyi
Sularmuni Pagoda (2U)Near Taunggyi Galf , Taunggyi
Taung Gyi Nilar YomaBo Gyoke Road,? Nilar Yoma Petrol Station ? Taunggyi.
TUN HOSPITALNO.177,YAL HTWET OO ST,KAN SHAE QTR,TAUNGGYI,SHAN STTE
Taunggyi Branch 5No(Kha/294), West Boundary Road, Chan Mya Tharzi Qtr, Taunggyi, Shan State ( South ).
Myat Taw Win HospitalKyant Khaing Yay St, Pyi Taw Thar Qt, Taunggyi.
Padamyar HospitalNya/356/337, Hninsi St, Nyaung Pin Thar Qt, Taunggyi.
Lashio Branch-4 (1U)No(Za/3/8), Corner of Theadi Street & Thayaphi Street, (8)Qtr, Lashio, Shan State (North).
Taung Gyi-1 M-3No(154), Corner of Bogyoke Aung San St & Myat Lay St, Lanmadaw Qt, Taunggyi.

ATM Available in Tanintharyi

Terminal NameAddress
Dawei Branch 2No(857), Arzarni Road, Kayatpyin North Qtr, Dawei, Tanintharyi Division.
Dwei-1 M-2No(14), Nateban St, Myothwin Qt, Dawei