မေတ္တာလက်ဆောင်ချက်လက်မှတ်

Home / အခြားဝန်ဆောင်မှုများ / မေတ္တာလက်ဆောင်ချက်လက်မှတ်

မေတ္တာလက်ဆောင်ချက်လက်မှတ် (Gift Cheque)

ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက်၏ မေတ္တာလက်ဆောင်ချက်လက်မှတ်များသည် မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့၊ မွေးနေ့ လက်ဆောင်၊ ဂုဏ်ပြုငွေနှင့် အမှတ်တရလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးအပ်ရန်အတွက်အထူးသင့်လျော်ပါသည်။


ငွေသားများပေးရမည့်အစား ခေတ်မီလှပသော Cheque လက်မှတ် များဖြင့် လက်ဆောင်ပေးအပ်နိုင်ခြင်း။

ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက်၏ မည်သည့်ဘဏ်ခွဲတွင် မဆို ငွေသားပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ခြင်း/စာရင်းပြောင်းနိုင်ခြင်း

မေတ္တာလက်ဆောင်ချက်လက်မှတ်များအား (၃) မျိုး ထုတ်လုပ်ထားရာ မိမိနှစ်သက်ရာ အားရွေးချယ်ပေးအပ်နိုင်ခြင်း။း

မေတ္တာလက်ဆောင်ချက်လက်မှတ်များဝယ်ယူရာတွင် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ
မှတ်ပုံတင်မူရင်း

မေတ္တာလက်ဆောင် ချက်လက်မှတ်

မည်သည့်ပွဲမျိုးတွင်မဆိုု မေတ္တာ လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးအပ်နိုင်ခြင်း။

မွေးနေ့လက်ဆောင်
ချက်လက်မှတ်

မိသားစုု (သိုု့) သူငယ်ချင်းများကိုု မွေးနေ့ လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးနိုုင်ခြင်း။

မင်္ဂလာလက်ဆောင်
ချက်လက်မှတ်

ကိုုယ်ချစ်ရသည့်သူ (သိုု့) မင်္ဂလာပွဲများသိုု့
မင်္ဂလာလက်ဆောင်အဖြစ် ပေးနိုုင်ခြင်း။

အနည်းဆုုံး ၀ယ်ယူနိုင် သည့် ငွေပမာဏ

၅,၀၀၀ ကျပ်

အများဆုုံး ၀ယ်ယူနိုင် သည့် ငွေပမာဏ

၅,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်

၀န်ဆောင်ခ

၅၀၀ ကျပ် (၁-စောင်လျှင်)