ကမ္ဘောဇဘဏ်မှ အထူးငွေသားစာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းဖြစ်သော ရက် ၃၀ နှင့် ရက် ၉၀ စာရင်းများကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပြီး စာရင်းဖွင့်ရန် လိုအပ်သည့် စတင်အပ်နှံငွေအား ငွေသား (သို့) မိမိ၏
CASH ACCOUNT မှတစ်ဆင့် ငွေလွှဲကာအပ်နှံနိုင်ပါသည်။
အထူးငွေသားစာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းသည် မြင့်မားသောအတိုးနှုန်း ရရှိလိုသော customer များနှင့်မိမိငွေကြေးအား လွယ်ကူစွာ စီမံခန့်ခွဲမှုပြုလုပ်လိုသော customer များအတွက် အထူးသင့်လျှော်ပါသည်။

စာရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်သော customer များ

လူပုဂ္ဂိုလ်များ (တစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် နှစ်ဦး၊ သုံးဦးစသဖြင့် တွဲဖက်စာရင်းများ)
အဖွဲ့အစည်းများ (NGO, INGO, Pagoda Trustees, Universities, etc)
ကုမ္ပဏီများ (DICA Issued Company Registration)
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း နှင့ ကုမ္ပဏီများ (Non-DICA Issued Company Registration)

မြင့်မားသော အတိုးနှုန်း

ပုံမှန်စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းထက် မြင့်မားသော အတိုးနှုန်းရရှိနိုင်ခြင်း။
ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းကဲ့သို့ လစဉ်အတိုးရရှိနိုင်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အတွင်းသာငွေပေး
သွင်းရန်မလိုအပ်ပဲ အခြားသောနေ့ရက်များ၌ပါ ငွေသွင်းနိုင်ခြင်း။

အပ်နှံခြင်း

စာရင်းဖွင့်ရန် လိုအပ်သည့် စတင်အပ်နှံငွေအား ငွေသား (သို့) မိမိ၏ CASH ACCOUNT Operating Account များမှတစ်ဆင့် ငွေလွှဲကာ အပ်နှံနိုင်ခြင်း။
စာရင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်ဘဏ်ခွဲတွင် အပ်ငွေသက်တမ်း ပြည့်မြောက်ပါက အဆိုပါစာရင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်ဘဏ်ခွဲ၌ ဘဏ်အတိုးနှင့်တကွ ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ခြင်း။

လွယ်ကူစွာ ထုတ်ယူနိုင်ခြင်း

စာရင်းသက်တမ်းကုန်ဆုံးပါက မိမိ၏အပ်ငွေအားလုံးအား Operating Account CASH ACCOUNT – ခေါ်ယူအပ်‌ငွေစာရင်း/ စာရင်းရှင်စာရင်း (သို့)
ပုံမှန် ခေါ်ယူအပ်‌ငွေစာရင်း/ စာရင်းရှင်စာရင်းသို့ လွှဲပြောင်၍ ငွေသားဖြင့် ထုတ်ယူနိုင်ခြင်း။

အပ်နှံထားနိုင်သည့် ကာလအပိုင်းအခြားနှင့် အတိုးနှုန်း

9% for 90 Days

အနည်းဆုံး စတင်အပ်နှံငွေ – ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်

မှတ်ချက်။ အနည်းဆုံး စတင်အပ်နှံငွေထက်ပို၍ အပ်နှံနိုင်ပါသည်။
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များရှိပါသည်။

စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းသည် အသက်(၁၈)နှစ် ပြည့်ပြီးသည့် နိုင်ငံသားများအားလုံး စာရင်းဖွင့်လှစ်
နိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် ဘဏ်တွင် ကာလကြာရှည်စွာအပ်နှံထားမည့်သူများအတွက် အထူးသင့်လျော်သော
စာရင်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းသည် သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလအပိုင်း
အခြား ပေါ်မူတည်၍ မြင့်မားသောအတိုးနှုန်းများကို ခံစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Opening an account

တစ်ဦး(သို့) တစ်ဦးထက်ပို၍ တွဲဖက်စာရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်း

Withdrawal and deposit

စာရင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်ဘဏ်ခွဲတွင် အပ်ငွေသက်တမ်း ပြည့်မြောက်ပါက အဆိုပါစာရင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်ဘဏ်ခွဲ၌
ဘဏ်အတိုးနှင့်တကွ ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

High-Interest rate

ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းကဲ့သို့ လစဉ်အတိုးရရှိနိုင်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အတွင်းသာ
ငွေပေးသွင်းရန်မလိုအပ်ပဲ အခြားသောနေ့ရက်များ၌ပါ ငွေသွင်းနိုင်ခြင်း
၃။ဘဏ်တွင်အပ်နှံထားသည့် ကာလအပိုင်းအခြားပေါ်မူတည်၍ မြင့်မားသောအတိုးနှုန်းများအားခံစားနိုင်ခြင်း

ကနေဦးအပ်ငွေ
၁၀,၀၀၀ ကျပ်
(မှတ်ချက်။ ။ ကျပ်ထောင် ဂဏန်းအလီလီဖြင့်သာ အပ်နှံနိုင်ပါသည်။)

အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေ
၁၀,၀၀၀ ကျပ်

အပ်နှံထားနိုင်သည့် ကာလအပိုင်းအခြားနှင့် အတိုးနှုန်းများ