ကမ္ဘောဇဘဏ်မှ အထူးငွေသားစာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းဖြစ်သော ရက် ၃၀ နှင့် ရက် ၉၀ စာရင်းများကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပြီး စာရင်းဖွင့်ရန် လိုအပ်သည့် စတင်အပ်နှံငွေအား ငွေသား (သို့) မိမိ၏
CASH ACCOUNT မှတစ်ဆင့် ငွေလွှဲကာအပ်နှံနိုင်ပါသည်။
အထူးငွေသားစာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းသည် မြင့်မားသောအတိုးနှုန်း ရရှိလိုသော customer များနှင့်မိမိငွေကြေးအား လွယ်ကူစွာ စီမံခန့်ခွဲမှုပြုလုပ်လိုသော customer များအတွက် အထူးသင့်လျှော်ပါသည်။

စာရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်သော customer များ

လူပုဂ္ဂိုလ်များ (တစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် နှစ်ဦး၊ သုံးဦးစသဖြင့် တွဲဖက်စာရင်းများ)
အဖွဲ့အစည်းများ (NGO, INGO, Pagoda Trustees, Universities, etc)
ကုမ္ပဏီများ (DICA Issued Company Registration)
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း နှင့ ကုမ္ပဏီများ (Non-DICA Issued Company Registration)

မြင့်မားသော အတိုးနှုန်း

ပုံမှန်စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းထက် မြင့်မားသော အတိုးနှုန်းရရှိနိုင်ခြင်း။
ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းကဲ့သို့ လစဉ်အတိုးရရှိနိုင်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အတွင်းသာငွေပေး
သွင်းရန်မလိုအပ်ပဲ အခြားသောနေ့ရက်များ၌ပါ ငွေသွင်းနိုင်ခြင်း။

အပ်နှံခြင်း

စာရင်းဖွင့်ရန် လိုအပ်သည့် စတင်အပ်နှံငွေအား ငွေသား (သို့) မိမိ၏ CASH ACCOUNT Operating Account များမှတစ်ဆင့် ငွေလွှဲကာ အပ်နှံနိုင်ခြင်း။
စာရင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်ဘဏ်ခွဲတွင် အပ်ငွေသက်တမ်း ပြည့်မြောက်ပါက အဆိုပါစာရင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်ဘဏ်ခွဲ၌ ဘဏ်အတိုးနှင့်တကွ ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ခြင်း။

လွယ်ကူစွာ ထုတ်ယူနိုင်ခြင်း

စာရင်းသက်တမ်းကုန်ဆုံးပါက မိမိ၏အပ်ငွေအားလုံးအား Operating Account CASH ACCOUNT – ခေါ်ယူအပ်‌ငွေစာရင်း/ စာရင်းရှင်စာရင်း (သို့)
ပုံမှန် ခေါ်ယူအပ်‌ငွေစာရင်း/ စာရင်းရှင်စာရင်းသို့ လွှဲပြောင်၍ ငွေသားဖြင့် ထုတ်ယူနိုင်ခြင်း။

အပ်နှံထားနိုင်သည့် ကာလအပိုင်းအခြားနှင့် အတိုးနှုန်း

30 Days Interest - 7.50%

အကျိုးခံစားခွင့်

High-Interest rate

ဘဏ်တွင်အပ်နှံထားသည့် ကာလအပိုင်းအခြားပေါ်မူတည်၍ မြင့်မားသော အတိုးနှုန်းများအား ခံစားနိုင်ခြင်း

Joint account

တစ်ဦး (သို့) တစ်ဦး ထက်ပို၍ တွဲဖက်စာရင်း ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်း

Withdrawals

အပ်ငွေသက်တမ်း ပြည့်မြောက်ပါက အဆိုပါ စာရင်းအားဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် မူလဘဏ်ခွဲ၌
ဘဏ်အတိုးနှင့်တကွ ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းသည် အသက်(၁၈)နှစ် ပြည့်ပြီးသည့် နိုင်ငံသားများအားလုံး စာရင်းဖွင့်လှစ် နိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် ဘဏ်တွင် ကာလကြာရှည်စွာအပ်နှံထားမည့်သူများအတွက် အထူးသင့်လျော်သော စာရင်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းသည် သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလအပိုင်းအခြား ပေါ်မူတည်၍ မြင့်မားသောအတိုးနှုန်းများကို ခံစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Opening an account

တစ်ဦး(သို့) တစ်ဦးထက်ပို၍ တွဲဖက်စာရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်း

Withdrawal and deposit

စာရင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်ဘဏ်ခွဲတွင် အပ်ငွေသက်တမ်း ပြည့်မြောက်ပါက အဆိုပါစာရင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်ဘဏ်ခွဲ၌
ဘဏ်အတိုးနှင့်တကွ ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

High-Interest rate

ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းကဲ့သို့ လစဉ်အတိုးရရှိနိုင်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အတွင်းသာ
ငွေပေးသွင်းရန်မလိုအပ်ပဲ အခြားသောနေ့ရက်များ၌ပါ ငွေသွင်းနိုင်ခြင်း
၃။ဘဏ်တွင်အပ်နှံထားသည့် ကာလအပိုင်းအခြားပေါ်မူတည်၍ မြင့်မားသောအတိုးနှုန်းများအားခံစားနိုင်ခြင်း

ကနေဦးအပ်ငွေ
၁၀,၀၀၀ ကျပ်
(မှတ်ချက်။ ။ ကျပ်ထောင် ဂဏန်းအလီလီဖြင့်သာ အပ်နှံနိုင်ပါသည်။)

အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေ
၁၀,၀၀၀ ကျပ်

အပ်နှံထားနိုင်သည့် ကာလအပိုင်းအခြားနှင့် အတိုးနှုန်းများ

30 Days Interest - 7.50%

ကမ္ဘောဇဘဏ်မှ စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သော ရက် (၃၆၀) ပိုစုစာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါသည်။ ပိုစုစာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းတွင် Customer များအနေဖြင့် ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ပြီးနောက် ရက်ပေါင်း (၉၀) အတွင်း (၁၀) ကြိမ်အထိ ထပ်တိုးငွေသွင်းနိုင်သည့်အပြင် ကနဦးအပ်ငွေနှင့် ထပ်တိုးငွေသွင်းသည့် ပမာဏစုစုပေါင်းပေါ်မူတည်၍ ပိုမြင့်သော အတိုးနှုန်းကို ရယူနိုင်ပါသည်။ ပိုစုစာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းသည် ကာလရှည် ငွေအပ်နှံကာ မြင့်မားသောအတိုးနှုန်း ရရှိလိုသော Customer များအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။

ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

ပိုစုစာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းကို ဖွင့်လှစ်နိုင်သော Customer များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

လူပုဂ္ဂိုလ်များ (Individual Account)

တွဲဖက်စာရင်းများ (Joint Account)

ကုမ္ပဏီများ / အသင်းအဖွဲ့များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (Corporate/ Association and Business Account)

မြင့်မားသောအတိုးနှုန်း

ပိုစုစာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းသည် အတိုးနှုန်းမြင့်မားသည့်အပြင် ကနဦးအပ်ငွေနှင့် ထပ်တိုးငွေသွင်းသည့် ပမာဏစုစုပေါင်းပေါ်မူတည်၍ ပိုမြင့်သော အတိုးနှုန်းကို ရယူနိုင်ပါသည်။

ကနဦးအပ်နှံငွေနှင့် ထပ်တိုးငွေသွင်းသည့်ပမာဏ စုစုပေါင်းသည် ကျပ် သိန်း ၃၀၀၀ အောက် ဖြစ်ပါက – အတိုးနှုန်း 9.00%

ကနဦးအပ်နှံငွေနှင့် ထပ်တိုးငွေသွင်းသည့်ပမာဏ စုစုပေါင်းသည် ကျပ် သိန်း ၃၀၀၀ နှင့်အထက်ဖြစ်ပါက – အတိုးနှုန်း 9.30%

ထပ်တိုးငွေသွင်းသည့် လုပ်ငန်းစဉ်

ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ပြီး ရက် (၉၀) အတွင်း (၁၀) ကြိမ်အထိ ထပ်တိုးငွေသွင်းနိုင်ပါသည်။

ထပ်တိုးငွေသွင်းမှုများကို မည်သည့် ကမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲသို့မဆို သွားရောက်ပြီး သတ်မှတ်ထားသော Pay In Account မှငွေလွှဲခြင်းဖြင့် ထည့်သွင်းအပ်နှံနိုင်သည်။

ငွေသွင်းပြီးသည့်အခါ Certificate of Term Deposit တွင် ထပ်တိုးငွေသွင်းထားသည့်ပမာဏကို ဖော်ပြပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

အနည်းဆုံး ထပ်တိုးငွေသွင်းနိုင်သည့်ပမာဏ – (၅၀,၀၀၀) ကျပ်

အများဆုံး ထပ်တိုးငွေသွင်းနိုင်သည့်ပမာဏ – ကနဦးအပ်နှံငွေ၏ 60% အထိ

 ငွေအပ်နှံခြင်းနှင့် ထုတ်ယူခြင်း

အနည်းဆုံး ကနဦးအပ်နှံငွေ – (၁၀၀,၀၀၀) ကျပ်

ကနဦးအပ်နှံငွေကို သတ်မှတ်ထားသော Pay In Account တစ်ခုမှ ငွေလွှဲခြင်းဖြင့်ထည့်သွင်းအပ်နှံနိုင်သည်။

ငွေစာရင်းသက်တမ်းပြည့်ချိန်တွင် အပ်ငွေအားလုံးနှင့် ရရှိထားသည့်အတိုးကို သတ်မှတ်ထားသော Pay Out Account တစ်ခုသို့ ငွေလွှဲ၍ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

စာရင်းသေအပ်ငွေကာလ

ပိုစုစာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းအတွက် အပ်ငွေကာလသည် (၃၆၀) ရက်ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းပြည့်ချိန်တွင် Close on Maturity Option ဖြင့် ငွေစာရင်းပိတ်သိမ်းနိုင်ပါသည်။

Terms of Deposits and Interests

အကျိုးခံစားခွင့်များ

မြင့်မားသောအတိုးနှုန်း

ကနဦးအပ်ငွေနှင့် ထပ်တိုးငွေသွင်းသည့် ပမာဏစုစုပေါင်းသည် သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီပါက ပိုမြင့်သော အတိုးနှုန်းကို ရယူနိုင်ခြင်း။

 လွယ်ကူအဆင်ပြေမှု

စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း အများအပြားဖွင့်လှစ်ရန်မလိုခြင်း၊ Certificates အများအပြား သိမ်းဆည်းရန်မလိုခြင်း။

မိမိနှစ်သက်သည်အတိုင်း ထပ်တိုးငွေသွင်းနိုင်မှု

မိမိနှစ်သက်ရာ ပမာဏကို ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ပြီး ရက် (၉၀) အတွင်း (၁၀) ကြိမ်အထိ ထပ်တိုးငွေသွင်းနိုင်ခြင်း။

if ( is_front_page() ) : if(get_locale() == 'en_US'){ }else { } endif;