စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း

စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းသည် အသက်(၁၈)နှစ် ပြည့်ပြီးသည့် နိုင်ငံသားများအားလုံး စာရင်းဖွင့်လှစ် နိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် ဘဏ်တွင် ကာလကြာရှည်စွာအပ်နှံထားမည့်သူများအတွက် အထူးသင့်လျော်သော စာရင်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းသည် သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလအပိုင်း အခြား ပေါ်မူတည်၍ မြင့်မားသောအတိုးနှုန်းများကို ခံစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။


တစ်ဦး(သို့) တစ်ဦးထက်ပို၍ တွဲဖက်စာရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်း

ဘဏ်တွင်အပ်နှံထားသည့် ကာလအပိုင်းအခြားပေါ်မူတည်၍ မြင့်မားသောအတိုးနှုန်းများအားခံစားနိုင်ခြင်း

ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းကဲ့သို့ လစဉ်အတိုးရရှိနိုင်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အတွင်းသာငွေပေးသွင်းရန်မလိုအပ်ပဲ အခြားသောနေ့ရက်များ၌ပါ ငွေသွင်းနိုင်ခြင်း

စာရင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်ဘဏ်ခွဲတွင် အပ်ငွေသက်တမ်း ပြည့်မြောက်ပါက အဆိုပါစာရင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်ဘဏ်ခွဲ၌ ဘဏ်အတိုးနှင့်တကွ ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

အပ်နှံထားနိုင်သည့် ကာလအပိုင်းအခြားနှင့် အတိုးနှုန်းများ

30 Days

7.5%

60 Days

7.75%

90 Days

8%

180 Days

6.6%

270 Days

6.75%

360 Days

7.25%

720 Days

7.75%

1080 Days

8%


ကနေဦးအပ်ငွေ

၁,၀၀၀ ကျပ်

(မှတ်ချက်။ ။ ကျပ်ထောင် ဂဏန်းအလီလီဖြင့်သာ အပ်နှံနိုင်ပါသည်။)

အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေ

၁,၀၀၀ ကျပ်

ရက် ၉၀ အထူးငွေသား စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း 

ကမ္ဘောဇဘဏ်မှ စာရင်းဖွင့်ရန် လိုအပ်သည့် စတင်အပ်နှံငွေအား ငွေသား (သို့) မိမိ၏ Operating Account – ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း/စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းမှတစ်ဆင့် ငွေလွှဲကာအပ်နှံနိုင်သော  ရက် ၉၀ အထူးငွေသား စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းအသစ် အားမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အထူးငွေသား စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း သည်  မြင့်မားသောအတိုးနှုန်းအား ရရှိလိုသော customer များနှင့် မိမိငွေကြေးအား လွယ်ကူစွာ စီမံခန့်ခွဲမှုပြုလုပ်လိုသော customer များအတွက် အထူး သင့်လျှော်ပါသည်။

စာရင်းဖွင့်ခြင်း

တစ်ဦး(သို့) တစ်ဦးထက်ပို၍ တွဲဖက်စာရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်း

လွယ်ကူစွာ ထုတ်ယူနိုင်ခြင်း

စာရင်းသက်တမ်းကုန်ဆုံးပါက မိမိ၏အပ်ငွေအားလုံးအား ငွေသားဖြင့်ရယူခြင်း (သို့) Operating Account သို့လွှဲပြောင်းခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း

မြင့်မားသော အတိုးနှုန်း

ပုံမှန်စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းထက် မြင့်မားသော အတိုးနှုန်းရရှိနိုင်ခြင်း

ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းကဲ့သို့ လစဉ်အတိုးရရှိနိုင်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အတွင်းသာငွေပေးသွင်းရန်မလိုအပ်ပဲ အခြားသောနေ့ရက်များ၌ပါ ငွေသွင်းနိုင်ခြင်း

အပ်နှံခြင်း

စာရင်းဖွင့်ရန် လိုအပ်သည့် စတင်အပ်နှံငွေအား ငွေသား (သို့) မိမိ၏Operating Account – ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း/စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းမှတစ်ဆင့် ငွေလွှဲကာ အပ်နှံနိုင်ခြင်း

စာရင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်ဘဏ်ခွဲတွင် အပ်ငွေသက်တမ်း ပြည့်မြောက်ပါက အဆိုပါစာရင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်ဘဏ်ခွဲ၌ ဘဏ်အတိုးနှင့်တကွ ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ခြင်း

အပ်နှံထားနိုင်သည့် ကာလအပိုင်းအခြားနှင့် အတိုးနှုန်း

90 Days
၈%

အနည်းဆုံး စတင်အပ်နှံငွေ1,000,000 MMK
၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်

မှတ်ချက်။ အနည်းဆုံး စတင်အပ်နှံငွေထက်ပို၍ အပ်နှံနိုင်ပါသည်။
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များရှိပါသည်။

Why choose this Account?

ဘဏ်တွင်အပ်နှံထားသည့် ကာလအပိုင်းအခြားပေါ်မူတည်၍ မြင့်မားသော အတိုးနှုန်းများအား ခံစားနိုင်ခြင်း

တစ်ဦး (သို့) တစ်ဦး ထက်ပို၍ တွဲဖက်စာရင်း ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်း

စာရင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်ဘဏ်ခွဲတွင် အပ်ငွေသက်တမ်း ပြည့်မြောက်ပါက အဆိုပါ စာရင်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်ဘဏ်ခွဲ၌ ဘဏ်အတိုးနှင့်တကွ ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

စာရင်းဖွင့်လှစ်ရာတွင် လိုအပ်သည့်အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ

  • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မူရင်း