ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်:

Home / စာရင်းများ / ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်:

ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်း

ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက်၏ ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းသည် အသက်(၁၈)ပြည့်ပြီးသော နိုင်ငံသားများအားလုံး ဖွင့်လှစ်နိုင်သော စာရင်း အမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းသည် အတိုးရရှိသောစာရင်း အမျိုးအစားဖြစ် ပါသည်။


ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတည်းစာရင်း (သို့) တစ်ဦးထက်ပိုသော ပုဂ္ဂိုလ် များဖြင့် တွဲဖက်စာရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်း

တစ်နှစ်လျှင်
သိန်း ၃၀၀၀ နှင့်အထက် ၇%
သိန်း ၃၀၀၀ အောက် ၆%

(၃)လလျှင်တစ်ကြိမ်အတိုးထုတ်ယူနိုင်ခြင်း

အတိုးပေးသည့်လများတွင် အတိုးငွေမထုတ်ယူခဲ့ပါက နောက်လများအတွက် တိုးရင်းပေါင်း၍ တွက်ချက်ပေးခြင်း
ကိုယ်တိုင်ငွေထုတ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိပါက ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့် ငွေထုတ်ယူနိုင်ခြင်း (စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဘဏ်ခွဲတွင်သာ)

နီးစပ်ရာမည်သည့်ကမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲတွင်မဆို လွယ်ကူစွာဖြင့် ငွေသွင်း/ငွေထုတ်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း

ဘဏ်ဖွင့်ရက်များတွင် အကြိမ်အရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ ငွေသွင်းနိုင်ပြီး (၁)ပတ်လျှင် (၁)ကြိမ်ငွေပမာဏကန့်သတ်ချက်မရှိပဲ ငွေထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

ဖွင့်လှစ်ထားရှိသည့် စာရင်းသို့ မည်သူမဆို ငွေပေးသွင်းနိုင်ခြင်း/စာရင်းပြောင်းပေးသွင်းနိုင်ခြင်း

နိုင်ငံတကာမှ ငွေလွှဲပေးပို့လိုပါက အဆိုပါဘဏ်စာရင်းသို့ တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲပေးပို့နိုင်ခြင်း(မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်သာ ထည့်သွင်းပေးသည်)

ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းစာအုပ်အား ဘဏ်တွင် အာမခံအဖြစ်ထားရှိ၍ ချေးငွေလျှောက်ထားနိုင်ခြင်း

ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက်၏ Online Banking ကို အသုံးပြု၍ အခြားသောဘဏ်လုပ်ငန်း ၀န်ဆောင်မှုများအား လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း

ကနဦးအပ်ငွေ

၁,၀၀၀ ကျပ်

အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေ

၁,၀၀၀ ကျပ်

၁၀,၀၀၀ ကျပ်

(အတိုးရရှိရန်)

အတိုးနှုန်း

သိန်း ၃၀၀၀ နှင့်အထက် ၇%
သိန်း ၃၀၀၀ အောက် ၆%


အတိုးရရှိနိုင်ရန်အတွက် ငွေပေးသွင်းရမည့်ရက်

လစဉ် လဆန်း (၁)ရက်နေ့မှ (၅)ရက်နေ့ အထိ

အတိုးထုတ်ယူနိုင်မည့်လ

မတ်လကုန်၊ ဇွန်လကုန်၊ စက်တင်ဘာလကုန်နှင့် ဒီဇင်ဘာလကုန်

Why choose this Saving Deposit Account?

High Interest rate

တစ်နှစ်လျှင် အတိုးနှုန်း

သိန်း ၃၀၀ နှင့်အထက် ၇%
သိန်း ၃၀၀ အောက် ၆%

Take out a loan

ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်း စာအုပ်အား ဘဏ်တွင် အာမခံအဖြစ်ထားရှိ၍ ချေးငွေလျှောက်ထားနိုင်ခြင်း

International transfers

နိုင်ငံတကာမှ ငွေလွှဲ ပေးပို့လိုပါက အဆိုပါ ဘဏ်စာရင်းသို့ တိုက်ရိုက် ငွေလွှဲပေးပို့နိုင်ခြင်း

Online banking

Online Banking ကို အသုံးပြု၍ အခြားသော ဘဏ်လုပ်ငန်း ၀န်ဆောင်မှုများအား လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း

စာရင်းဖွင့်လှစ်ရာတွင် လိုအပ်သော အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများ

  • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မူရင်း