ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်း၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ၏​ တိုးမြင့်လာသော အပ်ငွေအပေါ်တွင် တစ်နှစ်လျှင် အတိုးနှုန်း ၈% အထိ ရယူပါ

လေးစားအပ်ပါသော ကမ္ဘောဇဘဏ်ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းသုံးစွဲသူ customer များ

ကမ္ဘောဇဘဏ် ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းသုံးစွဲသူ customer များအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသော အစီအစဉ်တစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါသည်။ 

ပုံမှန်ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းcustomer များအနေဖြင့် မိမိတို့၏ ဒီဇင်ဘာလ နှင့် နိုဝင်ဘာလ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း ပျှမ်းမျှသတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသော တိုးမြင့်လာသည့် လက်ကျန်ငွေအပေါ်တွင်  အပိုဆောင်းအတိုးငွေ တစ်နှစ်လျှင် ၃% အား ထပ်မံပေးအပ်သွားပါမည်။  

လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များ ပြည့်စုံပါက  ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်း၏ တိုးမြင့်လာသော လက်ကျန်ငွေပေါ်တွင် တစ်နှစ်လျှင်အတိုးနှုန်း ၈% အထိ ( ပုံမှန်အတိုးနှုန်း တစ်နှစ်လျှင် ၅% + အပိုဆောင်း အတိုးနှုန်း တစ်နှစ်လျှင် ၃%) ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

အပိုဆောင်းအတိုးငွေအား ရယူရန် customer များအနေဖြင့် ၂၀၂၁ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နောက်ဆုံးထား၍ အပ်နှံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ 

ငွေစုဘဏ်အတိုးနှုန်း ၅% အား၂၀၂၁ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ထည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး အပိုဆောင်း အတိုးနှုန်း ၃% အား သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီပါက  ၂၀၂၁ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့နောက်ပိုင်း ရုံးဖွင့်ရက် (၇) ရက်အတွင်း ထည့်သွင်းပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

***အတိုးနှုန်းအား မည်သည့်အချိန်၌မဆို ပြင်ဆင်ရန် (သို့မဟုတ်) ဖြည့်စွက်ရန် ကမ္ဘောဇဘဏ်တွင် အခွင့်အာဏာရှိပါသည်။ ဘဏ်သည် ပြင်ဆင်သည့် စည်းကမ်းချက်များအား ဘဏ်၏ Website တွင် ထုတ်ပြန်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ဘဏ်မှသင့်တော်သည့် အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုခုဖြင့်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားနိုင်သည်။ Website ပေါ်တွင် ထုတ်ပြန်သည့် ပြင်ဆင်ချက်များအပါအဝင် အဆိုပါစည်းကမ်းချက်များကို ပုံမှန်စစ်ဆေးရန် ငွေအပ်နှံသူတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။

■ ပုံမှန်ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်း၊ Minor Savings Accounts၊ (999) MPU Debit Card Accounts နှင့် Teen Card Accounts များအတွက်သာအကျုံးဝင်ပြီး ငွေစာရင်းအကောင့်သစ် – ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်း နှင့် ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်း – စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းအကောင့်များအတွက် အကျုံးမဝင်ပါ။

■ သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မှီသော လက်ကျန်ငွေမှာ လစဉ်လဆန်း ၅ ရက် မှ လကုန်ရက် အတွင်းရှိသည့် အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေပေါ်တွင် တွက်ချက်သည့် ပုံမှန်အတိုးနှုန်း ၅% ဖြစ်ပြီး သုံးလတစ်ကြိမ်ထည့်သွင်းပေးပါသည်။

■ ပုံမှန်အတိုးနှုန်း တစ်နှစ်လျှင် ၅% နှင့် သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မှီသော ပျမ်းမျှလက်ကျန်ငွေ၏ အပိုဆောင်း အတိုးနှုန်း တစ်နှစ်လျှင် ၃% ရရှိရန် သင်၏၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင်ရှိသည့် သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မှီသော ပျမ်းမျှလက်ကျန်ငွေသည်၂၀၂၁ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင်ရှိသည့် သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မှီသော ပျမ်းမျှလက်ကျန်ငွေထက် ကျော်လွန်ရမည်ဖြစ်သည်။

၁။ ပုံမှန်ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်း၏ Bonus အတိုးနှုန်းကို မည်သို့တွက်ချက်သနည်း။
ပုံမှန်ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်း၏ Bonus အတိုးနှုန်းကို အောက်ပါအတိုင်း တွက်ချက်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

Example

DateParticularDebitCreditBalanceLabel
Opening Balance10,000,000A
1.12.2021Deposit5,000,00015,000,000
2.12.2021 Withdrawl2,500,00012,500,000
3.12.2021 Deposit7,500,00020,000,000
5.12.2021 20,000,000 B
16.12.2021 Deposit6,000,000 26,000,000
18.12.2021 Withdrawl10,000,000 16,000,000 C
25.12.2021 Deposit5,000,00021,000,000
31.12.2021 Closing Balance 21,000,000

   

Saving Interest Rate 5%
Bonus Interest Rate 3%

Approach
10,0000,000A
Minimum Balance16,000,000C
Net Balance6,000,000C-A
Savings Existing Interest66,667
Bonus Interest15,000
Existing + Bonus Interest81,667

၂။ ယခုပေးအပ်သော Bonus အတိုးနှုန်းအစီအစဉ်တွင် မည်သည့် Customer များ အကျုံးဝင်မည်နည်း။ 
လက်ရှိပုံမှန်ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်း ပိုင်ရှင်များအားလုံး
(Individual/ Joint) သာ ယခုပေးအပ်သော Bonus အတိုးနှုန်းအစီအစဉ်တွင် အကျုံးဝင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ CASH ACCOUNT – Savings နှင့် Corporate Savings Account စာရင်းပိုင်ရှင်များမှာ ယခုပေးအပ်သော Bonus အတိုးနှုန်းအစီအစဉ်တွင် အကျုံးဝင်မည်မဟုတ်ပါ။

၃။ Bonus အတိုးနှုန်းအစီအစဉ်တွင် အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေ သတ်မှတ်ထားခြင်းရှိပါသလား။
လက်ရှိပုံမှန်ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းများ၏ သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်းဖြစ်ပြီး အပြောင်းအလဲမရှိပါ။

၄။ အတိုးနှုန်း ၈% အထိ ရရှိနိုင်ရန် မည်သို့ လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။
ပုံမှန်ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေအတိုးနှုန်း တစ်နှစ်လျှင် ၅% နှင့် Bonus အတိုးနှုန်း တစ်နှစ်လျှင် ၃% ရရှိနိုင်ရန် ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလရှိ အတိုးတွက်ချက်ရန် အကျုံးဝင်သည့် လက်ကျန်ငွေပမာဏသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလရှိ အတိုးတွက်ချက်ရန် အကျုံးဝင်သည့် လက်ကျန်ငွေ ပမာဏထက် ကျော်လွန်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုတိုးမြင့်လာသောပမာဏအပေါ်တွင် မူလအတိုးနှုန်း (၅%) အပြင် Bonus အတိုးနှုန်း တစ်နှစ်လျှင် ၃% ဖြင့် ထပ်ဆောင်း၍ စုစုပေါင်း (၈%)ဖြင့် တွက်ချက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။ ယခုပေးအပ်သော Bonus Promotion အစီအစဉ် ကုန်ဆုံးရက်ကို သတ်မှတ်ထားပါသလား။
ယခုပေးအပ်သော Bonus Promotion အစီအစဉ်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ ဖြစ်ပြီး အပြောင်းအလဲ တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက  ထပ်မံကြေငြာသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ငွေအပ်နှံသူများအနေဖြင့် ၂၀၂၁ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက် နောက်ဆုံးထား၍ ပုံမှန်ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းသို့ ထည့်သွင်းအပ်နှံရန်နှင့် လကုန်သည်အထိ ငွေထုတ်ယူခြင်း မပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။ 

၆။ ယခုပေးအပ်သော Bonus Promotion အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ရန် ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းအသစ် ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသလား။
ယခုပေးအပ်သော Bonus Promotion အစီအစဉ်သည် လက်ရှိငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းများအတွက်သာ ဖြစ်ပါ သည်။