ပြည်တွင်းငွေလွှဲလုပ်ငန်း

Home / ဝန်ဆောင်မှုများ / ငွေလွှဲလုပ်ငန်း / ပြည်တွင်းငွေလွှဲလုပ်ငန်း

ပြည်တွင်းငွေလွှဲလုပ်ငန်း

ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက်၏ ကြီးမားကျယ်ပြန့်သည့်ဘဏ်ခွဲကွန်ရက်ကိုအသုံးပြု၍ မြန်မာနိုင်ငံအနှံအပြားသို့ အသက်သာဆုံးငွေလွှဲခနှုန်းထားဖြင့် လုံခြုံစိတ်ချစွာ ငွေလွှဲပေးပို့နိုင်ပါသည်။


ငွေလွှဲပေးပို့ရာတွင် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ

ငွေလွှဲပေးပို့မည့်သူသည် နီးစပ်ရာကမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲသို့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ငွေလွှဲပေးပို့နိုင်ပါသည်။

ငွေလွှဲထုတ်ယူရာတွင် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ

ငွေလွှဲထုတ်ယူမည့်သူသည် အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ငွေလွှဲထုတ်ယူမည့် ဘဏ်ခွဲသို့ မှတ်ပုံတင်မူရင်းဖြင့် ကိုယ်တိုင်သွားရောက်၍ ထုတ်ယူရမည် ဖြစ်ပါသည်။ (ငွေလွှဲ ထုတ်ယူရန်အတွက် ပေးပို့ထားသည့် ဘဏ်ခွဲတွင်သာထုတ်ယူရမည် ဖြစ်ပါသည်။)

ငွေလွှဲပေးပို့နိုင်သည့် ဘဏ်ခွဲများ

Find Branch
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်း 01-2306219 သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ


ငွေလွှဲခနှုန်းထား သက်သာခြင်း


လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိခြင်း


မြန်မာနိုင်ငံအနှံအပြားသို့ ငွေလွှဲပေးပို့နိုင်ခြင်း


ငွေလွှဲပေးပို့ငွေအား စာရင်းလွှဲပြောင်း ထုတ်ယူနိုင်ခြင်း

ငွေလွှဲပေးပို့ရာတွင် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ

  • ငွေလွှဲပေးပို့မည့်သူသည် နီးစပ်ရာကမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲသို့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ငွေလွှဲပေးပို့နိုင်ပါသည်။

ငွေလွှဲထုတ်ယူရာတွင် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ

  • ငွေလွှဲထုတ်ယူမည့်သူသည် အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ငွေလွှဲထုတ်ယူမည့် ဘဏ်ခွဲသို့ မှတ်ပုံတင်မူရင်းဖြင့် ကိုယ်တိုင်သွားရောက်၍ ထုတ်ယူရမည် ဖြစ်ပါသည်။
  • (ငွေလွှဲ ထုတ်ယူရန်အတွက် ပေးပို့ထားသည့် ဘဏ်ခွဲတွင်သာထုတ်ယူရမည် ဖြစ်ပါသည်။)

ငွေလွှဲပေးပို့နိုင်သည့် ဘဏ်ခွဲများ

Find Branch

  • အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်း 09951018555 သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။