ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း

Home / စာရင်းများ / ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း

ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း

ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက်၏ ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်းအား တစ်ဦးတည်းပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်သူများ၊ စီးပွားရေး ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်ပြုလုပ်သူများနှင့် အသက်(၁၈)ပြည့်ပြီးသော နိုင်ငံသားများ အားလုံး ဖွင့်လှစ်နိုင်သော စာရင်းအမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်းသည် နေ့စဉ် အတိုးရရှိသော စာရင်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။


နေ့စဉ်အတိုးရရှိနိုင်ခြင်း။

စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။

နေ့စဉ်လက်ကျန်ငွေပေါ်တွင် အတိုးတွက်ချက်ပေးခြင်း။
အတိုးရရှိနိုင်ရန်အတွက် လတစ်လ၏မည်သည့်ရက်တွင် မဆိုဘဏ်ဖွင့်ရက်များအတွင်း ငွေလာရောက်အပ်နှံနိုင်ခြင်း။

အတိုးထုတ်ယူနိုင်မည့်လ

မတ်လကုန်၊ ဇွန်လကုန်၊ စက်တင်ဘာလကုန်နှင့် ဒီဇင်ဘာလကုန်

ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက်၏ Online Banking ကို အသုံးပြု ၍ အခြားသောဘဏ်လုပ်ငန်း ၀န်ဆောင်မှုများအား လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း

ကနေဦးအပ်ငွေ

၁၀,၀၀၀ ကျပ်

အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေ

၁၀,၀၀၀ ကျပ်

အတိုးနှုန်း

၄% (အပ်နှံငွေပမာဏ ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ထက်များသောပမာဏအတွက်)

၂% (အပ်နှံငွေပမာဏ ကျပ်သိန်း ၅၀၀ နှင့် ကျပ်သိန်း ၅၀၀ အောက်နည်းသောပမာဏအတွက်)

(တစ်နှစ်လျှင်)

Interest Calculator

အကျိုးကျေးဇူးများ

နေ့စဉ်လက်ကျန်ငွေပေါ်တွင် အတိုးတွက်ချက်ပေးခြင်း။

အတိုးရရှိနိုင်ရန်အတွက် လတစ်လ၏မည်သည့်ရက်တွင် မဆိုဘဏ်ဖွင့်ရက်များအတွင်း ငွေလာရောက်အပ်နှံနိုင်ခြင်း။

စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။

ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက်၏ Online Banking ကို အသုံးပြု၍ အခြားသော ဘဏ်လုပ်ငန်း ၀န်ဆောင်မှုများအား လုပ်ဆောင် နိုင်ခြင်း

စာရင်းဖွင့်လှစ်ရာတွင် လိုအပ်သောအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ

  • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ် မူရင်း/မိတ္တူ