Online Self Registration

Online Self Registration Online Self Registration ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ အကောင့်ရှိပြီးသူ Customer များမှ KBZ Online Banking (သို့) mobile banking ကို online မှ တဆင့် လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ လျှောက်ထားနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါသည် ။ Benefits and detail information of Online Self Registration? KBZ Online Registration ကို နည်းလမ်း (၂) မျိုးဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်သည် ။ How to Apply or Sign up? KBZ ATM Card နံပါတ်ဖြင့် လျှောက်ထားပုံ အဆင့်ဆင့် … Continue reading Online Self Registration