အရစ်ကျငွေပေးချေဝယ်ယူခြင်း

ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက်၏ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ပစ္စည်းဝယ်ယူနိုင်သည့်ဝန်ဆောင်မှုအား တစ်ဦး တစ်ယောက်ခြင်းသော်လည်းကောင်း၊ ကုမ္ပဏီ (သို့) အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ပစ္စည်းတန်ဖိုး၏ (၃၀%) သို့ (၅၀%) ကိုသာ လက်ငင်းပေးသွင်းရုံဖြင့် ပစ္စည်းလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်မည့် အခွင့်အရေးဖြစ်ပြီး ကျန်ငွေ အား ၀ယ်ယူသည့်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ဘဏ်သို့သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်ကာလ အတွင်း ပြန်လည်ငွေပေးသွင်းရသည့် ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။


အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ပစ္စည်းဝယ်ယူနိုင်သည့်ဝန်ဆောင်မှုအား တစ်ဦးတစ်ယောက်ခြင်းသော်လည်းကောင်း၊ ကုမ္ပဏီ (သို့) အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ပစ္စည်းတန်ဖိုး၏ (၃၀%) သို့ (၅၀%) ကိုသာ လက်ငင်းပေးသွင်းရုံဖြင့် ပစ္စည်းလက်ဝယ် ပိုင်ဆိုင်နိုင်မည့် အခွင့်အရေးဖြစ်ပြီး ကျန်ငွေအား ၀ယ်ယူ သည့် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ဘဏ်သို့ သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်ကာလအတွင်း ပြန်လည် ငွေပေးသွင်းရသည့် ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။

အရစ်ကျငွေပေးချေဝယ်ယူနိုင်သည့် ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ
ကွန်ဒိုမီနီယံတိုက်ခန်းများ
ကွန်ပျူတာနှင့် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ
လက်ကိုင်ဖုန်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ
မော်တော်ကားများ
စက်ယန္တယားကြီးများ
လယ်ယာသုံးထွန်စက်များနှင့် စက်ပစ္စည်းများ
ရွှေနှင့် ကျောက်မျက်ရတနာများ
ပရိဘောဂပစ္စည်းများ
ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများ

လက်ငင်းပေးချေရန်

၃၀% သို့ ၅၀%(ပစ္စည်းတန်ဖိုး၏)

၀န်ဆောင်ခ

၁%
(ပစ္စည်းတန်ဖိုး၏)

ငှာရမ်းခ

၉%၅%

၅%

၅%

၅%

(၁) နှဈ(၂) နှဈ(၃) နှဈ(၄) နှဈ(၅) နှဈ

(ဘဏ်မှစိုက်ထုတ်သည့် ချေးငွေ ၇၀% သို့ ၅၀%၏)

ချေးငွေအတိုးတွက်ချက်နည်း (၃၀% လက်ငင်းပေးချေရန် – တစ်နှစ်စာ)

ပစ္စည်းတန်ဖိုး – ၁၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ကျပ်

၁၀ ၀၀၀ ၀၀၀ x ၃၀% = ၃ ၀၀၀ ၀၀၀ ကျပ်

၀န်ဆောင်ခ

၁၀ ၀၀၀ ၀၀၀ x ၁% = ၁၀၀ ၀၀၀ ကျပ်

ပထမနှစ် ငှားရမ်းခ

၇ ၀၀၀ ၀၀၀ x ၉ % = ၆၃၀ ၀၀၀ ကျပ်

ဘဏ်သို့ ပထမဆုံးငွေပေးရမည့်ငွေ

၃ ရ၃၀ ၀၀၀ ကျပ်

တစ်လလျှင်ပေးသွင်းရမည့်ငွေ

၅၈၃၃၃၃.၃၃ ကျပ်

ချေးငွေအတိုးတွက်ချက်နည်း (၅၀% လက်ငင်းပေးချေရန် – တစ်နှစ်စာ)

ပစ္စည်းတန်ဖိုး – ၁၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ကျပ်

၁၀ ၀၀၀ ၀၀၀ x ၅၀% = ၅ ၀၀၀ ၀၀၀ ကျပ်

၀န်ဆောင်ခ

၁၀ ၀၀၀ ၀၀၀ x ၁% = ၁၀၀ ၀၀၀ ကျပ်

ပထမနှစ် ငှားရမ်းခ

၅၀၀၀ ၀၀၀ x ၉ % = ၄၅၀ ၀၀၀ ကျပ်

ဘဏ်သို့ ပထမဆုံးငွေပေးရမည့်ငွေ

၅ ၅၅၀ ၀၀၀ ကျပ်

တစ်လလျှင်ပေးသွင်းရမည့်ငွေ 

၄၁၆ ၆၆၆.၆၇ ကျပ်

အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ၀ယ်ယူရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များ

(၁) ဝယ်ယူသည့် ပစ္စည်းပြေစာ (သို့) လက်ခံဖြတ်ပိုင်း

(၂) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ (မူရင်းပြသရန်လိုအပ်ပါသည်)

(၃) အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ (မူရင်းပြသရန်လိုအပ်ပါသည်)

(၄) ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ

(၁) အာမခံပေးမည့်သူ

(၂) မီးအာမခံ (ကွန်ဒို၊ တိုက်ခန်းများဝယ်ယူပါက)

(၃) အလုံးစုံအာမခံ (မော်တော်ယာဉ်နှင့် စက်ယန္တယားကြီးများ
၀ယ်ယူပါက)

(၄) အရောင်းအဝယ်စာချုပ်၊ Owner Book အစရှိသည့်
     စာရွက်စာတမ်းများ (ဘဏ်သို့ ငွေအကျေပေးသွင်းပြီးပါက
     စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးပြန်လည်ပေးအပ်ပါမည်။)